Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Förslag från majoriteten: Socialnämnden i Perstorp stängs tills vidare ned och kommunstyrelsen tar över

Den styrande majoriteten i Perstorps kommun (Socialdemokraterna, Perstorps Framtid, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) har enats om att tills vidare stänga ned socialnämnden. Kommunstyrelsen föreslås ta över den politiska styrningen av socialförvaltningen.

Centrumhuset - Perstorps kommuns kommunhus.

Ett socialutskott ska utses som hanterar de ärenden som de får beslutanderätt över enligt en ny delegation, alternativt bereder utskottet ärenden som ska beslutas i kommunstyrelsen.

Anledningen till detta är att socialnämnden redovisat ett underskott på 22,7 miljoner kronor för år 2023 och att det har framkommit att det finns brister i verksamheten vad gäller kostnadskontroll och kvalitet.

– Under många år har socialnämnden haft problem med underskott och återkommande problem i verksamheten. Nu vidtar vi kraftfulla åtgärder för att få kontroll på kostnaderna, utveckla verksamheten och säkerställa kvaliteten inom socialnämndens verksamhetsområden. Vi känner en trygghet i att vi tillsammans med våra duktiga chefer och medarbetare ska nå framgång i att vända utvecklingen, säger Ronny Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Perstorp.

En rad beslut måste nu tas under de kommande veckorna: först i kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 april, därefter i kommunstyrelsen den 10 april och slutligen beslutar kommunfullmäktige formellt om en ny nämndsorganisation den 24 april. Således kommer socialförvaltningen att rapportera till kommunstyrelsen från och med den 15 maj.

 

Ronny Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Perstorp, svarar på eventuella frågor på telefon 0435-391 13.

Senast uppdaterad: