Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Budgetbeslut och nedläggning av OB-omsorg efter debatt och votering

Kommunfullmäktiges sista sammanträde innan sommaruppehållet gick i ekonomins tecken. Dels diskuterade den ekonomiska situationen för socialnämnden (ärendet revisionsberättelse och granskningsrapporter för år 2023 där socialnämnden inte beviljades ansvarsfrihet) och dels den föreslagna nedläggningen av OB-omsorgen.
Dessutom beslutades budgeten efter förslag på återemiss och votering.

Bild från kommunfullmäktige där en kvinna står i i talarstolen och pratar. På skärmen i bakgrunden ses information och siffror om budget.

Ekonomichef Karoline Karlsson informerade på om budgeten för 2025 och flerårsplanen 2026-2027.

Sammanträdet inleddes med allmänhetens frågestund (frågor ställdes till majoritetspartierna inklusive kommunfullmäktiges ordförande och handlade om fullmäktiges dagordning.) Dessutom hade frågor om Oderljunga skola inkommit.

Vidare gavs information från kommunstyrelsen:

- En fråga som beror oss alla är politiskt beslut rörande tillbyggnad av Österbo eller renovering av Ybbåsen och det tas efter sommaren. Vidare avgörs Ugglehemmets framtid under hösten liksom användningen av Oderljunga skola. Det är något som lokalförsörjningsgruppen tittar på. Vi har i KS även tittat på åtgärdsplan kring trygghetsarbete, sa Ronny Nilsson som också berättade om Räddningsnämnden:

- Arbete kring förändrade lokaler i framtiden fortsätter. Dessutom har en ny styrkeledare genomgått utbildning i uppdraget vilket gör att det nu är tre heltidare och en RiB som har den kompetensen . En stegbil som haft problem är åter i drift. Vidare planerar MSB en stor övning i Perstorp till hösten

Marie Gärdby från barn- och utbildningsnämnden berättade därefter:

- Det är mörka moln som drar in över vår verksamhet just nu. Även om vi försöker undvika att barn och familjer som drabbas så är det faktiskt så. Är en enorm frustration inom vårt verksamhetsområde. Vi hade en budget i balans och gör nu gigantiska besparingar. Lite mer positivt är att Skolverket hjälper oss och att Vuxenutbildningen flyttar till nya lokaler i Brukshotellet. Vill också säga att fotbollsakademin går från klarhet till klarhet. Till exempel har vi flest interkommunala elever än tidigare. Sist men inte minst har behörigheten till gymnasiet ökat med cirka tio procent. Nu landar vi på cirka 70 procent.

Jimmy Nilsson från Valnämnden berättade att EU-valet är avslutat.

- Det gick lugnt och städat till. Valnämnden vill tacka all personal som bidrog till att valet kunde genomföras . I Perstorp landade valresultatet på drygt 41 procent. Bäst var Oderljunga på 47 procent. Vi ska ha en avstämning inför nästa val på vad vi kan göra bättre framförallt vad gäller valdeltagande.

Bengt Mantell från Perstorps Fjärrvärme informerade sedan:
- Upphandlingen av bränsle pågår och jag vill inte spekulera vilka priser det blir. Men vi har en indikation att priserna ökar. Till sist vill jag även berätta att vi söker en vd.

Kommundirektör Elin Ask informerade sedan om trygghetsskapande åtgärder inom fem områden.

- Det följs sedan upp i trygghetsrådet och kommunstyrelsen. Annars jobbar vi också vidare med ett attraktivt Perstorp där vi har en digital kampanj som hoppas kunna bidra till att skapa en positiv bild. I våra sociala kanaler jobbar vi även med tips på hemester, alltså semester på hemmaplan. Vill även passa även på att tacka ledamöterna för ett gott samarbete den gånga terminen.

Därefter övergick mötet till att hantera beslutsärenden med budget 2025 och flerårsplanen 2026-2027 i fokus. (Skattesatsen lämnades oförändrad på 20,81)


Beslutsärenden var:

Senast uppdaterad: