Säkrare för gångtrafikanter
att gå över Stockholmsvägen

Den tillfälliga avstängningen av Stockholmsvägen är hävd. Övergångsstället vid Postgatan är ombyggt och klart. Nu är det säkrare får gångtrafikanter att gå över.

Övergångsställe Stockholmsvägen ombyggt

Det som har gjorts på platsen är att övergångsstället höjts upp från vägbanan vilket samtidigt skapat en vägbula/farthinder som tvingar fordon att dels sänka farten och dels stanna för gångtrafikanter på väg över Stockholmsvägen.

Nya taktila plattor (orienteringsplattor) som ger synskadade riktningsinformation ingår också i det utförda arbetet.

Övergångsställe på Stockholmsvägen ombyggt

Senast uppdaterad: