Renovering av pendlarparkering inne i slutfasen

Fyll i beskrivning av bilden

Renoveringsarbetet av pendlarparkeringen går mot sitt slut. Arbetet är inne i slutfasen.

Återstår gör driftsättning av laddstolpar, asfaltering efter grävningsarbete plus att hela parkeringen ska städas vilket inkluderar sopning samt gräsklippning med lina och röjsåg.
Dessutom ska viss del av ytan förseglas. Det innebär att hål i asfalten som skapades när de gamla parkeringslinjerna frästes bort ska fyllas igen.

Det var den 18 april som arbetet arbetet med ombyggnaden av pendlarparkeringen invid järnvägsstationen påbörjades. Syftet med renoveringen är att uppnå en tryggare och mer gestaltad plats. Projektet inkluderar även pollare för att lättare kunna låsa motorcyklar och mopeder plus att ett nytt cykelhus placerats på området.

För att göra området mer välkomnande har även befintlig slänt längs med anslutande område till Järnvägsgatan åtgärdats med ny trappa med vilplan.

Belysningen i området har också förbättrats.

 

Senast uppdaterad: