Plan- och byggförvaltningen - sommarperioden kan innebära längre svarstider

Vänligen notera att under sommarperioden vecka 26-32 kan svarstiderna inom plan- och byggförvaltningens verksamhet vara något längre på grund av minskad bemanning.

Mur i bakgrunden med text framför om att svarstiden kan vara längre inom plan- och byggförvaltningens område i sommar.

Svarstiden kan vara längre under veckorna veckorna 26-32 inom plan- och byggförvaltningens område på grund av lägre bemanning i sommar.

 

Plan- och byggförvaltningen önskar en fin sommar!


Senast uppdaterad: