Byggarbeten kan medföra buller nattetid

Från Perstorp Industripark kommer information om byggarbeten i anslutning till Industriparken

Byggarbeten på Perstorps Industripark under vecka 6

I samband med arbete längs infarten till Industriparken har det konstaterats att en del berg behöver tas bort. För att kunna jobba säkert måste delar av arbetet utföras nattetid, varför det kan förekomma buller från byggarbetsplatsen på natten mellan torsdag (6/2) och fredag (7/2) samt natten mellan fredag (7/2) och lördag (8/2) i vecka 6.

Perstorp Industripark hoppas på förståelse under byggtiden och avser vidta åtgärder för att i största möjliga mån minimera eventuella störningar.

Frågor hänvisas till vakten på Perstorp Industripark, telefon 0435-382 00.

Senast uppdaterad: