Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Välbesökt informationsträff om planerad bostadsbebyggelse

Måndagens informationsmöte om föreslagen byggnation vid Svampvägen och Jeans väg lockade många som ville veta mer och ha svar på frågor.

Informationsmöte om bostadsbyggnation Svampvägen - Jeans Damm

Informationsmöte om bostadsbyggnation Svampvägen - Jeans Damm lockade många intresserade. Inbjudna sakägare (grannar) hade fått personlig inbjudan via brev. Deltog gjorde bland andra Hans Stifors (byggnadsnämndens ordförande), Marcus Ekström (planarkitekt), Mikael Lundahl (SMM fastigheter) och Mattias Bjellvi (Förvaltningschef plan och bygg/stadsarkitekt). Men innan eventuell byggnation kan komma igång behöver detaljplanen ändras.

Plan- och byggförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan som ska möjliggöra byggande av en grupp rad- och parhus utmed Svampvägen och Jeans väg.

För att hämta in synpunkter från berörda bjöd plan- och byggförvaltningen in till en informationsträff där deltagare kunde ställa frågor och komma med synpunkter.

Som en del i planarbetet görs också en geoteknisk utredning i området under vecka 37-38

- Det var en bra träff med många som kom. Nu går arbetet vidar med detaljplanen som sedan går ut på samråd. Då ges ytterligare möjligheter att tycka till, berättar planarkitekt Marcus Ekström.

Deltagarna ställde blad annat frågor om varför inte byggnation istället gör på området Zodiaken/Norregårdsvägen och varför man vill ändra park- och rekreationsområde till en byggarbetsplats och bostäder.

- Har ni till exempel tänkt på allt vatten som finns i marken. Vad händer med det om ni tar bort alla träden? Det lär påverka våra tomter och fastigheter en av flera synpunkter.

- Och ska vi som bor runt området ha en byggarbetsplats inpå oss i två års tid, löd en annan.

Från politikens håll deltog byggnadsnämndens ordförande Hans Stifors och kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau som båda tryckte på betydelsen att lyssna in synpunkter från allmänheten i det fortsatt arbetet.

- Den politiska ambitionen är att det ska byggas attraktiva boenden i Perstorp, sa Torgny Lindau bland annat.

Med på informationsträffen var även Mikael Lundahl från exploatören (SMM fastigheter) som är intresserad av att börja bygga i Perstorp.
- I en första etapp planeras 16 fastigheter på 80-90 kvadratmeter. Samtliga har garage och uppfart med plats för två fordon samt en grästäppa. Tänken är att hyran landar på cirka 8000-9000 kronor, berättade Mikael.

Men om det blir just den varianten, det kan även bli aktuellt med mindre bostäder eller om projektet överhuvudtaget blir av återstår att se då en marknadsundersökning ska göras plus att planen eventuellt kan komma att överklagas.

- Tanken är att den nya detaljplanen som möjliggör bostadsbyggnation istället för parkmark kommer upp i kommunfullmäktige för beslut under våren 2022, berättar Mattias Bjellvi förvaltningschef plan och bygg/stadsarkitekt.

Senast uppdaterad: