Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Vägtrumma ska renoveras - trafiken påverkas

Med start vecka 39 påbörjas renoveringen av en vägtrumma på Oderljungavägen.
Vägen i det området behöver stängas av vilket innebär en stor störning i trafiken.

Bildcollage över korsning Oderljungaväge-Parkvägen och en vägtrumma som Perstorpbäcken rinner igenom. Vägtrumman behöver renoveras efter brister.

Vägtrumman som Perstorpbäcken rinner igenom på Oderljungavägen i korsningen Oderljunga/Parkvägen behöver renoveras sedan allvarliga brister upptäcks vid en inspektion. Arbetet påbörjas vecka 39 och påverkar trafiken.

Det var i samband med en inspektion av vägtrumman (av samma konstruktion som den på Gustavsborgsvägen som renoverades före sommaren) som allvarliga brister upptäcktes.

En renovering är nödvändig och påbörjas vecka 39.

Perstorpbäcken rinner genom vägtrumman under Oderljungavägen i korsningen Oderljungavägen/Parkvägen utanför ICA.

För att arbetet ska kunna genomföras smidigt krävs en vägavstängning vilket innebär en stor störning i trafiken.

  • Obs! Hur trafiken leds om presenteras utförligt med kartor och beskrivningar längre fram. Det kan nämligen skilja sig åt då tung trafik får ta en annan väg jämfört med personbilar.

Planen (och om arbetet går utan några problem) är att trafiken kan rulla normalt igen under senare delen av november.

Perstorps kommun beklagar det omak som arbetet innebär för alla trafikanter men vi ber samtidigt om förståelse för att arbetet behöver göras.

Senast uppdaterad: