Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Väggmålningar på Tjäderstigen - ny konst bidrar
till utveckling

Tillsammans med Perstorps Bostäder och Kupolen Fastigheter samarbetar Perstorps kommun med Streetcorner (Sverige) och Procultura (Chile), som är ett brett nätverk av konstnärer som arbetar utvecklande med konstworkshops för hållbar utveckling och destinationsutveckling.
Konceptet bygger på en hög grad av delaktighet bland invånarna på platsen.
I Perstorps kommun genomförs två stora väggmålningar under sommaren 2022, dels på Kupolen Fastigheters ”Stjärnan” och Perstorps Bostäders kvarter Jägaren 1, som ligger vid Tjäderstigen intill Centralskolan.

Fasadgavlar på fastigheter Tjäderstigen. Den ena på Stjärnan och den andra på Jägaren.Förstora bilden

Två stora väggmålningar ska genomföras under sommaren 2022, dels på Kupolen Fastigheters ”Stjärnan” och Perstorps Bostäders kvarter Jägaren 1, som ligger vid Tjäderstigen intill Centralskolan.

Landsbygdsprojektet, som i grunden är finansierat av Kulturrådet, genomförs i tre kommuner: Perstorp, Svalöv och Skurup. Tanken är att göra stora målningar på till exempel väggar där invånarna deltar i utformningen vilket i sin tur ska bidra till stoltheten för sin ort och sin närmiljö genom att de de offentliga mötesplatserna utvecklas.

I Perstorps kommun genomförs två stora väggmålningar under sommaren 2022, dels på Kupolen Fastigheters ”Stjärnan” och Perstorps Bostäders kvarter Jägaren 1, som ligger vid Tjäderstigen intill Centralskolan. Perstorps kommun, Perstorps Bostäder och Kupolen bidrar också med finansiella och personella resurser.

Alla som vill har möjlighet att delta i arbetet med att utforma konstverken under vecka 30 och 31.
Detta är ett led i upprustningen och förnyelsen av området kring Tjäderstigen för trygghetsskapande insatser. Tidigare satsningar har varit bland annat ny belysning, ny lekplats, konst i gångtunneln under Oderljungavägen, förbättring av miljön vid idrottshallen samt att Perstorps Bostäder köpt in och rustar upp kv. Jägaren. Dessutom pågår ombyggnad av Centralskolan som kompletteras med bland annat fler klassrum.

Projektet i Perstorp samordnas av Kultur- och fritidsförvaltningen i Perstorp i samverkan med Plan- och byggförvaltningen. Kommunfullmäktiges ordförande tillika ordförande i kultur- och fritidsnämnden Håkan Abrahamsson inviger konstverken när de färdigställts.

- Vi ser det som mycket spännande och viktigt att delta i detta arbete, säger kultur och bibliotekschef Annica Sankilampi. Konsten betyder mycket för att utveckla en plats. Extra roligt är det att Perstorpsborna ges möjlighet att delta.

- Som fastighetsägarrepresentanter såg vi det som självklart att bidra till projektet, säger Henry Roos, VD för Perstorpsbostäder och Marcus Hagelberg, Kupolen fastigheter. Det ligger väl i linje med vårt arbete med att fortsatt utveckla vårt fastighetsbestånd, bidra till en god boendemiljö för våra hyresgäster samt att stärka Perstorp.

Kontaktpersoner:

Annica Sankilampi, kultur-och bibliotekschef
Perstorps kommun
Telelefon: 0435-39224
E-post: annica.sankilampi@perstorp.se

Mattias Bjellvi (v 26, 27, 28)
Stadsarkitekt/Förvaltningschef plan-och byggförvaltningen
Perstorps kommun
Telefon: 0435-39179
E-post: mattias.bjellvi@perstorp.se

Marcus Ekström, planarkitekt
t.f. plan- och byggchef v 29, 30 och 31
Telefon: 0435-394 21
E-post: marcus.ekstrom@perstorp.se

Henry Roos, VD Perstorps Bostäder
Telefon: 0435-39403
E-post: henry.roos@perstorp.se

Marcus Hagelberg
Kupolen fastigheter

Telefon: 010 252 52 00
E-post: marcus.hagelberg@kupolenfastigheter.se

Rikard Johansson (Streetcorner)
Webbplats: www.streetcorner.se
Instagram: @streetcorner.se
Telefon: 070-58 46 217
E-post: rikard@streetcorner.se

Diego Echeverria (Procultura)
Webbplats: www.procultura.cl
Telefon: +56 9 5792 1224
E-post: decheverria@procultura.cl

Senast uppdaterad: