Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Trivselvandring tillsammans med företag och fastighetsägare

Häromdagen anordnade plan- och byggförvaltningen tillsammans med kommunledningsförvaltningen ytterligare en trivselvandring med fokus på tätortens centrala delar.

Trivselvandring med företagare och fastighetsägare - Perstorps kommun

Representanter från kommunen tillsammans med företagare och fastighetsägare på trivselvandring med fokus på ökad trygghet.

Den här vandringen var det fokus på företag och fastighetsägare, som under vandringen bidrog med viktiga inspel för att skapa trivsel och en känsla av trygghet i vår tätort. Från kommunens sida deltog tjänstemän och politiska representanter.

Nästa steg är att hålla ett uppsamlingsmöte där kommunen redovisar de inspel vi fått under vandringarna, och vidare diskutera vad som behöver göras för att öka trivseln i tätorten. Inbjudan till uppsamlingsmötet skickas ut till alla som varit inbjudna till vandringarna.

Vandringarna är ett led i kommunens arbete för att öka trivsel och trygghet i Perstorp.

Senast uppdaterad: