Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Saneringsarbete kritiseras - Så kommenterar kommunen ärendet

Rivning av fastigheter i centrala Perstorp ska ge plats för nya bostäder.

Full aktivitet råder på markytan mellan Allégatan-Stockholmsvägen-Hantverkaregatan där tidigare bland annat Flamingo och Allégården funnits.

Rivning av fastigheter som köpts in av kommunen pågår. Tanken med områdets framtida användning är byggnation av bostäder. Men i vilken form och omfattning är ej beslutat utan föremål för diskussioner mellan kommun, politik och intressenter.

Synpunkter har inkommit (bland annat har en anmälan gjorts till Arbetsmiljöverket) på hur rivningsarbetet utförs något kommunen kommenterar:

”På förekommen anledning av utlagt meddelande på sociala medier, vill Perstorps kommun meddela följande: Kommunen har lämnat över ärendet till Söderåsens Miljöförbund och att rivningsentreprenören har anlitat en erfaren och behörig asbestsanerare till att ta bort etternittaket på fastigheterna Enen 8 och 16. Kommunen ser det som att saneringen, vilken för övrigt avslutades den 11 januari, har gått rätt till".

Miljöinspektör på Söderåsens Miljöförbund kommenterar ärendet:

"Vad gäller hälsoskyddsfrågan med asbest så är det vid upprepad exponering (inandning av fibrer) som det innebär en risk. Vid enstaka exponering för asbestfibrer har man gjort bedömningen att det inte är farligt på ett sådant sätt att det innebär en risk för hälsan. Av den anledningen är det Arbetsmiljöverket som har tillsynen över hur saneringar av asbest går till. Det vill säga det är dem som utför saneringarna som sitt arbete och utsätts för upprepad exponering som behöver skyddas. Så hälsoskyddsdelen i detta ärende är inget vi kommer att utreda".

Senast uppdaterad: