Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Samråd av förslag till vattentjänstplan för Perstorps kommun 2023

Har du synpunkter på förslaget till vattentjänstplan ska dessa lämnas skriftligt senast 2023-06-30 till kommunhuset@perstorp.se märk med ärende ”Vattentjänstplan 2023”.

vattendroppe

Slutgiltigt planförslag kommer enligt den preliminära tidplanen att antas under december 2023.

 

Enligt de förändringar i Lagen om allmänna vattentjänster (2006: 412) som trädde i kraft 2023-01-01 så ska varje kommun ta fram en vattentjänstplan. Planen ska innehålla den långsiktiga planeringen för kommunalt vatten och avlopp och den ska även innehålla åtgärder som behövs för att säkerställa den allmänna anläggningens funktion vid ökad belastning i form av skyfall.

Vattentjänstplanen ska enligt Lagen om allmänna vattentjänster samrådas med myndigheter och invånare som har väsentligt intresse av planen. Efter samrådet uppdateras planen och ställs sedan ut under granskningsskedet i minst fyra veckor. Slutgiltigt planförslag kommer enligt den preliminära tidplanen att antas under december 2023.

Kommunstyrelsen tog 2023-05-10 beslut att skicka ut förslaget till vattentjänstplan på samråd.

Har du synpunkter på förslaget till vattentjänstplan ska dessa lämnas skriftligt senast 2023-06-30 till kommunhuset@perstorp.se märk med ärende ”Vattentjänstplan 2023”

Alternativt Postgång: Perstorps kommun, 284 85 Perstorp. Ange ärende ”vattentjänstplan 2023”

Kontaktperson: Evelina Karlsson, evelina.karlsson@nsva.se Telefon växel: 010-490 97 00

Senast uppdaterad: