Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Perstorps Kommun ansöker
om delägarskap i NSVA

Kommande krav och utmaningar inom vatten och avlopp gör att Perstorps kommunfullmäktige tagit beslut om att ansöka om delägarskap i NSVA.

Kommande krav och utmaningar inom vatten och avlopp gör att Perstorps kommunfullmäktige tagit beslut om att ansöka om delägarskap i NSVA.

Nordvästra Skånes Vatten och avlopp AB, NSVA, är ett interkommunalt bolag som sedan 2009 ansvarar för drift av den kommunala vattenverksamheten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. NSVA ägs gemensamt av de sex nämnda kommunerna. Varje kommun har en lika stor ägandedel och är VA-huvudman i sin kommun.
Kommunfullmäktige i Perstorp beslutade på sitt senaste sammanträde att uppdra åt kommundirektören att ansöka om delägarskap för Perstorps Kommun hos NSVA.

- Perstorp är den stora vinnaren genom att vi nu tar ansvar för Perstorps invånare idag och i framtiden och säkrar upp vatten– och avloppsverksamheten. Vi är för små för att på egen hand möta kommande krav och utmaningar. Men med tillgång till NSVA:s hela organisation i ryggen känner vi oss helt trygga, säger kommunalråd Torgny Lindau (PF).


Varje kommun bildar ett eget VA-kollektiv och står för kostnader för till exempel ledningsnät, anläggningar, investeringar och kundfakturering. Kommunen beslutar själv om VA-taxor, verksamhetsområde, investeringar och ABVA (allmänna bestämmelser för VA) medan NSVA utför driften av VA-verksamheten i kommunen vilket innebär att NSVA övertar och anställer kommunens driftspersonal för VA. Driftteknikerna blir fortsatt stationerade i Perstorp.

- Delägarskapet handlar enbart om driften. Vi säljer inte ut något utan har precis som tidigare full kontroll då vi äger VA-verksamheten. Skillnaden är att vi nu får en ökad beredskap för sårbarhet och en säker drift av dricksvattenledningarna med tanke på yttre och inre hot, säger Torgny Lindau (PF).

- Vi är väldigt glada över att Perstorp vill bli en del av NSVA, säger Magnus Jälminger, Styrelseordförande, NSVA.

Ansökan om delägarskap skickas till NSVA sedan är det upp till kommunfullmäktige i respektive kommun att godkänna Perstorp som delägare.
Besked om klartecken väntas inom sex månader.

Senast uppdaterad: