Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Inbjudan till Informationsmöte för etablering av Biogasanläggning 

Biokraft International AB planerar att bygga en ny anläggning för produktion av biogas i västra delarna av Perstorp.
Företaget är precis i uppstartsfasen av projektet, och vill därför bjuda in till ett öppet informationsmöte för att berätta om bolaget, etableringen, omfattningen av framtida verksamhet och processen för dess framtagande.

Kartbild med inritat område där en Biogasanläggning planeras

Det aktuella området (norr om Kronägg samt väster om Kronvägen och reningsdammarna) är planlagt för industri och ligger i anslutning till andra tyngre verksamheter. Den 15 februari bjuder företaget Biokraft in till ett öppet informationsmöte i Centrumhuset.

Med på mötet är representanter från Biokraft tillsammans med politiker och tjänstemän från Perstorps kommun.
Biokraft berättar under mötet om sin verksamhet och framtagande av kommande miljötillstånd medan Perstorps Kommun berättar om kommande ändring av befintlig detaljplan för verksamhetsområdet.

Dessutom närvarar även SWECO som bistår Biokraft i framtagandet av material och utredningar för kommande tillståndsprocess.

Biokraft bjuder på enklare förtäring i samband med informatonsmötet. Anmäl därför gärna ert deltagande till projektledare Andreas Cederborg via telefon 0708-826400 eller via e-post: andreas.cederborg@biokraft.com  

Dag, tid och plats för informationsmötet: 

Datum: torsdag den 15 februari
Tid: Klockan 17:30-20:00
Plats: Kommunhuset/Centrumhuset, Torget 1 i Perstorp  

Övergripande agenda:  

17:30 – 18:00 - Ankomst och enklare förtäring.
18:00 – 19:00 - Presentationer.
19:00 – 20:00 - Frågor.  

Notera:

Om Du inte har möjlighet delta i mötet men ändå vill framföra synpunkter i ärendet eller önskar ytterligare information, kontakta projektledare Andreas Cederborg på e-post andreas.cederborg@biokraft.com eller telefon 0708-826400

Senast uppdaterad: