Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Hus rivs och öppnar för utveckling

Den som passerar på väg 21 genom Perstorp har säkert noterat rivningsarbetet av en fastighet.

Fastigheten Ormbunken 11 utmed väg 21 rivs

Den aktuella fastigheten, (Ormbunken 11) ingår i ett sammanhängande område som är detaljplanelagt för handel och hantverk.
Kommunen avser utveckla området i den inriktningen och för diskussioner med olika intressenter i frågan.

Senast uppdaterad: