Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Grusplan vid Ugglebadet blir konstgräsplan

Det har funnits på klubbens önskelista i flera år.
2023 blir det verklighet.
- Det betyder otroligt mycket för oss som förening. Nu kommer vi ikapp alla andra, säger Sven-Åke Sleth, ordförande i PBIK apropå det faktum att klubben står som byggherre för en konstgräsplan på grusplanen vid Ugglebadet.

Röjningsarbete vid grusplanen intill Ugglebadet. Planen ska byggas om till en kontsgräsplan för fotboll.

Röjningsarbete pågår vid grusplanen intill Ugglebadet. Planen ska byggas om till en konstgräsplan för fotboll med PBIK som byggherre. Till hösten är tanken att premiärspel kan ske.

Röjningsarbetet runt planen är igång och förhoppningen är att markarbeten kan påbörjas i april.

- Vi tar rätt så hårt på det träslag som växer runt grusplanen då det kontaminerar den kommande konstgräsplanen. Framöver får vi titta på om vi eventuellt kan återplanetera något nytt, säger Linus Åhlén, enhetschef på tekniska kontoret.

De ekonomiska förutsättningarna för PBIK till att bygga en konstgräsplan bygger på fyra bidrag:

- Vi har två stora, dels från Allmänna arvsfonden och dels Perstorps kommun. Sedan har vi även fått mindre bidrag från Skånes idrottsförbund (RF-SISU Skåne) och Svenska fotbollsförbundet, säger PBIK:s ordförande Sven-Åke Sleth.

PBIK är byggherre och har tecknat avtal med kommunen om nyttjanderätt.

- Vi är otroligt glada över att äntligen få en konstgräsplan. Det ligger mycket jobb bakom. Många i föreningen har kämpat i säkert tio års tid och nu kommer vi äntligen i mål. Konstgräset skapar helt andra förutsättningar för oss som klubb. Vi kommer i kapp övriga föreningar. Perstorp är den enda kommunen i Skåne som saknar konstgräs vilket bland annat inneburit att våra ungdoms- och a-lag fått åka till planer i grannkommuner när förutsättningarna för träningen inte varit de bästa lokalt. Nu kommer vi kunna träna bra på hemmaplan istället.

Enligt planen för projektet är tanken att själva gräset levereras framåt sommaren och premiärspel blir till hösten.

- Det är Unisport som levererar gräset medan Dalshult tar hand om mark- och stängselarbetet. Belysningen är det ett företag som heter LED Energy som ordnar, berättar Sven-Åke Sleth.

Röjningsarbete vid grusplanen intill Ugglebadet. Planen ska byggas om till en konstgräsplan för fotboll.

Enligt kommunens tekniska kontor behöver en ganska kraftig röjning göras då växande träslag annars riskerar kontaminera konstgräsplanen. Återplantering av annan växtlighet diskuteras.

Senast uppdaterad: