Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fortsatt kapacitetsbrist på kommunalt dricksvatten i Perstorps kommun

Kapacitetsbrist i vattenverken i Perstorps kommun råder. Vattenverken har helt enkelt för låg kapacitet för att möta efterfrågan från invånare och näringsliv. NSVA vädjar därför om att alla i kommunen fortsätter vara återhållsamma med förbrukningen av dricksvatten.

Vattenkran, svara vatten i Perstorps kommun, NSVA

Trots att sommaren lider mot sitt slut är det fortfarande kapacitetsbrist i vattenverken i Perstorps kommun. Vattenverken har helt enkelt för låg kapacitet för att möta efterfrågan från invånare och näringsliv. NSVA vädjar därför om att alla i kommunen fortsätter vara återhållsamma med förbrukningen av dricksvatten.

Hur har det kunnat bli så här?

- Vikande råvattenkvalitet med en kraftigt ökad järnhalt i några brunnar gör att kapaciteten minskat då inte rening på vattenverken är byggd för den förändrade vattenkvaliteten, säger Jonas Håkansson, chef Dricksvatten på NSVA.

Under våren och sommaren har NSVA arbetat utifrån en åtgärdsplan.

- Vi har en kortsiktig och en långsiktig plan för att kunna öka kapaciteten. I den kortsiktiga planen har åtgärderna genomförts under sommaren för att öka kapaciteten med nuvarande reningsteknik. Men ökar vi produktionen ökar järnhalten i motsvarande mängd. Här gäller det att vara aktiv i styrningen så att vi inte överskrider järnhalten som reningen klarar av. Vi trimmar och justerar anläggningen dagligen för att just för stunden nå maximal produktion. Parallellt med detta jobbar vi med de långsiktiga planerna för att få till en vattenrening som klara både kvantiteten och kvalitén, säger Jonas Håkansson.

På grund av produktionskapaciteten behöver alla i kommunen fortsätta att vara återhållsamma med förbrukningen av dricksvatten.

Spara vatten-tips finns här Länk till annan webbplats.

Frågor besvaras av NSVAs kundservice via e-post kundservice@nsva.se eller telefon 010-490 97 00

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur VA-verksamheter från flera kommuner. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar bolaget hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken.

Läs mer på www.nsva.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För aktuell driftinformation dygnet runt se www.nsva.se/driftinfo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: