Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Detaljplan för "Ybbåsen" ute på samråd

Byggnadsnämden beslutade 2024-05-23 26 § att ställa ut detaljplan för Gäddan 13 m.fl. "Ybbåsen" på samråd. Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen senast 2024-06-24.

Byggnadsnämden beslutade 2024-05-23 26§ att ställa ut detaljplan för Gäddan 13 m.fl. "Ybbåsen" på samråd. Synpunkter lämnas skriftligen senast 2024-06-24.

Bildtext: Planområdesgränsen redovisas i rött

Samrådstiden pågår från 2024-05-29 till och med 2024-06-24. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en bredare användning av den befintliga byggnaden samt att skapa en mer ändamålsenlig använding av parken. Planförslaget ska även möjliggöra att byggnadens parkeringsbehov löses på kvartersmark.

Synpunkter ska ha inkommit skriftligen, senast 24 juni 2024 via e-post till bn@perstorp.se alternativt per brev till:

Perstorps kommun, Plan- och byggförvaltningen, 284 85 Perstorp.

Förslaget möjliggör användningarna B- bostad, C- centrum samt D1- Särskilt boende. Vidare ska detaljplanen främja en ökad användning av den kommunala park som ryms inom planområdet genom borttagandet av dedikerad parkeringsyta samt större utbyggnadsmöjligheter för "gula villan".

Planhandlingarna finns tillgängliga via Perstorps hemsida:

Perstorp.se/detaljplaner Länk till annan webbplats.

Eller i fysisk form hos kommunens kundtjänst under deras öppettider.


Senast uppdaterad: