Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Barn sådde blommor och placerade bostäder till bin

Perstorps kommun fick 2021 tillsammans med Naturskyddsföreningen, ett LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen) till projektet Vilda pollinatörer i fokus.
Projektet är nu inne i avslutningsfasen vilken bland annat inkluderar sådd av blommor och bostäder för bin.

Bildcollage med två bilder som visar bihotell Norra Lyckan Parken

Elever på Parkskolan och barn på Zeus fritids och Gula villan har den gångna veckan bidragit med insatser till projektet "Vilda pollinatörer i fokus". Fritidsbarnen har bland annat monterat 39 små hus som placerades i det stora bislottet i Norra Lyckanparken.

Syftet med projektet är att ge vilda pollinatörer mer mat och fler boplatser och att informera om vikten av just vilda pollinatörer så att allmänhet får en ökad förståelse för varför till exempel gräsytor och diken klipps på ett visst sätt.

Totalt beviljades 75 000 kronor och Perstorps kommun bidrar med lika stor del vilket innebär att projekts totalsumma är 150 000 kronor.

Den gångna veckan har elever på Parkskolan och barn på Zeus fritids och Gula villan varit med och bidragit med insatser till projektet i form av sådd av blommor och placering av små hus i det bislott som invigdes på Naturvårdens Dag 2021.

- Det var cirka 80 elever från Parkskolan (årskurs F-1) som sådde blommor som gynnar bland annat humlor och fjärilar. Att dessutom ha ett bislott nära ängsblommor är bra för bin som då inte behöver flyga så långt efter att ha pollinerat, berättar Gerrits Fokkema, ordförande i Naturskyddsföreningen Perstorp.

Fritidsbarnen (årskurs 2-6) har hjälp till med att bygga och montera små hus i vilka bamburör i olika storlekar placerades som ska fungera som bostad för bin och insekter. Totalt 39 hus har monterats och i vissa fall även målats. Kreativiteten har flödat.

- Placera sex tjocka rör och tio smala i husen som ni sedan placerar in valfritt i bislottet, förklarade Gerrit för barnen som ivrigt och nyfiket jobbade på.

Plötsligt utbrast någon:

- Kolla här är ett bi!

Precis som det ska vara med andra ord: Rätt insekt på rätt plats.

Pollinatörsprojektet avslutas formellt den 31 augusti 2022 och innehåller i en stor yta med ängsblommor, insektshotell och några informationstavlor i Norra Lyckan Parken.

Läs också:

Se bildspel från när minihusen placerades i bislottet:

Senast uppdaterad: