Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Asfaltering och fräsning på del av Oderljungavägen som skulle ske under vecka 23 kommer att bli framflyttat till måndag den 10 juni istället

Under vecka 23 skulle arbetet på Oderljungavägen - sträckan mellan Frendo och Verkstadsgatan påbörjats. Men på grund av ett avbrott i asfaltsleverantörens asfaltsverk kommer det att flyttas fram till måndagen den 10 juni.

Bildcollage med två bilder där den första visar karta med symboler över sträcka på Oderljungavägen som ska asfalteras och fräsas. Den andra bilden visar Oderljuganvägen och järnvägsviadukten över den.

Med start måndag 3 juni påbörjas fräsning av Oderljungavägen på sträckan Frendo-Verkstadsgatan. Asfaltering påbörjas 10 juni.

Fräsning påbörjas måndag 3 juni och asfaltering påbörjas måndagen 10 juni.
Detta på grund av att asfaltsleverentörens asfaltsverk har fått ett avbrott som kommer att repareras tidigast fredag.
Utfart till Oderljungavägen från Järnvägsgatan är avstängd. Följ orange vägvisning. Detsamma gäller utfart på Oderljungavägen från Torggatan.

Övriga utfarter regleras med vakt.

Tack för visad hänsyn och förståelse!

Senast uppdaterad: