Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Undervisning om barnkonventionen
på Andreassons äng

Årskurs 4 - 6 på Centralskolan har under ett par förmiddagar undervisning om barnkonventionen.

Åk 4 - 6 på Centralskolan har undervisning om barnkonventionen på Andreassons äng.

Årskurs 4 - 6 på Centralskolan har undervisning om barnkonventionen på Andreassons äng. I undervisningssyfte sätts ett litet läger upp varje gång.

Med hänsyn till den rådande situationen sker undervisningen utomhus för att reducera eventuell smittrisk. I undervisningssyfte sätts ett litet läger sätts upp till varje gång på Andreassons äng.
Aktiviteten, som genomförs fredag 21 augusti samt, måndag, tisdag och onsdag förmiddag vecka 35, är årskursövergripande en fjärdeklass, en femteklass och en sjätteklass varje tillfälle.

Barn­konven­tionen,  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.som blev lag 1 januari 2020, är ett rätts­ligt bindande inter­nationellt avtal som slår fast att barn är indi­vider med egna rättig­heter, inte för­äldrars eller andra vuxnas ägo­delar. Den inne­håller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grund­läggande prin­ciper som alltid ska be­aktas när det handlar om frågor som rör barn:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Läs hela Barnkonventionen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: