Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Renoveringen av Centralskolan: Första etappen
nära att tas i drift

Oktober 2021: Renoveringen och tillbyggnaden av Centralskolan påbörjas.
Status juli 2022: Arbetet pågår på flera håll både invändigt och utvändigt med sikte på att kunna ta delar i drift vecka 32.

Utbyggnad Centralskolan. Byggnad T som i tillbyggnad .

Centralskolan byggs till och renoveras. Planerad drifttagning görs i etapper med start vecka 32. Den tredje och sista är planerad till senare delen av december då allt ska vara klart. Planerad inflyttning i nya lokalerna är vårterminen 2023.

Byggnaderna I och H på Centralskolan har tidigare endast varit sammankopplade med ett tak. Nu är byggnaderna sammanbyggda, nivåskillnader borta och det går att gå mellan dem inomhus. Eleverna har samtidigt fått en ny tydlig entré med tjusigt dörrparti färgad i guld vilket snarare för tankarna till ett hotell än en skola.

Väl inne mötes eleverna av en öppen yta och valet är att antingen gå till vänster och in i byggnad H eller till höger och in i byggnad I. Rakt fram till vänster syns den helt nya byggnaden kallad T som är tillbyggnaden som ska inrymma hemkunskapssalar och studietorg på våning ett medan andra våningen rymmer elevcafé, bildsal och personalrum.

- Det stora pågående arbetet just nu är att få ventilation på plats och igång. Kapaciteten har utökats och ett helt nytt fläktrum har byggts på taket, berättar Tobias Pettersson, produktionschef på Skanska.

Utvändigt har också ett stort arbete utförts i form av byte av takpannor på byggnad H. På H-byggnaden har dessutom totalt tolv stycken grupprum (sex stycken på varje våningsplan) byggts i form av burspråk som vetter ut mot cykelvägen. Invändigt pågår aktivitet i korridorer och rum. Väggar gipsas och målas. Lister sätts upp och klassrum målas om. I byggnad I har personalutrymmen flyttas och utökats med en mottagningsexpedition för besökare.

- Projektet är en utmaning inte minst för att vi jobbar samtidigt som det pågår verksamhet i lokalerna. Men vi har ett bra samarbete med skolledning och anpassar vårt arbete efter elevernas scheman. Nu när de är på lov har vi fri tillgång och kan jobba på. Det är stor skillnad, säger Tobias Pettersson.

Så kallad drifttagning av lokalerna är planerad i omgångar. Den första är vecka 32 då personalen återvänder. Den andra är vecka 37 och inkluderar bland annat klassrum. Den tredje och sista är planerad till senare delen av december då allt ska vara klart.

Planerad inflyttning i nya lokalerna är vårterminen 2023.

Se bilder från arbetet i bildspelet:

Senast uppdaterad: