Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Platta gjuten - stomme står näst på tur att resas

Arbetet med Centralskolans om- och tillbyggnad är i full gång.
En del av den tid som tappades i december på grund av vinterförhållanden har arbetas upp igen. Plattan är gjuten för byggnad T som sammankopplar byggnad I och H dessutom är ställningar monterade inför montage av betongprefab (stommen) som är planerade att påbörjas på torsdag 27 januari.

Utbyggnad Centralskolan. Betongplatta gjuten.

Arbetet med om och tillbyggnaden på Centralskolan är i full gång efter helger och vinterväder. Nu är betongplatta gjuten och stommen börjar resas den 27 januari.

Tillbyggnaden inrymmer hemkunskapssalar och studietorg på våning ett medan andra våningen rymmer elevcafé, bildsal och personalrum. Arbetet beräknas vara helt klart i december 2022 men lokaler kan börja tas i besittning efter hand de blir klara från och med september.

Planen är inflyttning under jullovet 2022 så lokalerna kan användas fullt ut från vårterminen 2023.
Närmast har arbetet med gjutning av platta avslutats och torsdag den 27 januari börjar stommen i betong att resas.


Senast uppdaterad: