Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Perstorpelev gjorde film om barns rättigheter

Barnkonventionen fyller trettio år i år och 1 januari 2020 bli den svensk lag. Detta faktum uppmärksammades på en konferens i Eslöv med politiker, tjänstemän och barnrättsstrateger från hela Skåne. Perstorp bidrog med en film gjord av 11-åriga Nathalie Jarrah.


I år fyller barnkonventionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 30 år. På en konferens i Eslöv uppmärksammades detta faktum. Skåne har sedan 2011 arbetat aktivt med att stärka barns rättigheter och konferensen handlade om att visa på positivt arbete som gjorts (se program nedan):

Program barnrättskonferens eftersom barnkonversionen fyller 30 år 2019


- Men det roligaste av allt var att Perstorp som minsta kommun i Skåne hade med ett bidrag gjort av ett barn som på eget initiativ skapat en film om barns rättigheter. Text, film och foto har gjorts av Nathalie som är elva år och går på Centralskolan. När filmen visades upp var den även textad, berättar hälsostrateg Helene Svensson

Nathalie berättar själv om bakgrunden till filmen som kan ses i spelaren ovan:


Jag har tänkt mycket på vad som händer i världen. Barnen i Sverige har det ganska bra men ändå blir barn slagna av vuxna, får inte tänka och tro på vad de vill. Alla barn har rätt till ett bra liv och därför är det viktigt att de vet om sina rättigheter. Tillsammans kan vi hjälpa alla jordens barn att känna till sina rättigheter. Genom att vi får bra liv så kanske vi kan hjälpa andra barn på jorden att få lika bra liv. Låt barn vara barn! Sen gjorde jag filmen för jag tycker att det är roligt att skapa filmer och har gjort många småfilmer.


Barn­konven­tionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett rätts­ligt bindande inter­nationellt avtal som slår fast att barn är indi­vider med egna rättig­heter, inte för­äldrars eller andra vuxnas ägo­delar. Den inne­håller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grund­läggande prin­ciper som alltid ska be­aktas när det handlar om frågor som rör barn:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Läs hela Barnkonventionen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nathalie, 11, går på Centralskolan och har på eget initiativ gjort en film om barn rättigheter. Filmen visades på en konferens med anledning av att barnkonventionen fyller 30 år.

Nathalie Jarrah, 11, går på Centralskolan och har på eget initiativ gjort en film om barn rättigheter. Filmen visades på en konferens med anledning av att barnkonventionen fyller 30 år 2019 och att den från 1 januari 2020 blir svensk lag.

Senast uppdaterad: