Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Nytt projekt och nya insatser
ska lyfta Perstorps skolresultat

Fyll i beskrivning av bilden

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) presenterar årligen Öppna jämförelser för grundskolan.
Årets version speglar till största del statistik från läsåret 2016/17.
Perstorp tillhör kommunerna som placeras långt ner på listan.
Allra sist närmare bestämt.

Efter analys av resultaten gör SKL bedömningen att bland dem som har lägst andel behöriga (Perstorp, 57 procent) till gymnasieskolan har mottagandet av nyanlända elever överlag varit som störst, sett som andel av alla niondeklasser i respektive kommun. ”Omvänt har de kommuner som har högst resultat (96 procent) i genomsnitt väsentligt mindre andel nyanlända i årskurs 9”, skriver SKL vidare i sin färska rapport


Perstorp är en av kommunerna som under läsåret 2016/17 hade många nyanlända i undervisning. Nästan en tredjedel för att vara exakt.

- 29 av 88 elever hade varit i Sverige mindre än fyra år. De flesta mindre än två år. Personal har jobbat hårt med samtliga elever. Men Skolverkets krav är tuffa och rimligheten i att personer som vistats så kort tid här ska klara undervisningen i årskurs 9 kan faktiskt ifrågasättas, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Marie Gärdby (c).

För att vända de mindre bra resultaten ingår Perstorp i ett nystartat projekt, ”Nyanländas lärande”, som leds av Skolverket.
- Det är ett mycket bra projekt där vi tillsammans med andra utvalda kommuner får hjälp med hur vi kan lyfta resultaten. Dessutom har det införts mitterminkonferenser och månatliga avstämningar för att se hur varje elev ligger till. Plus att rektor besöker lektioner och utvärderar undervisningen tillsammans med lärarna, säger förvaltningschef Åke Svensson.

- Vi står inför flera utmaningar, därför satsas mycket på kompenesutveckling och systematisk kvalitetssäkring. Dessutom pågår ett generellt folkhälsoarbete där bland annat föräldraansvaret kommer in i bilden, tillägger Marie Gärdby.

Jämfört med förra årets statistik har Perstorp tappat ytterligare placeringar och hamnar nu som kommun 290 av 290. Det kan jämföras med plats 138 som Perstorp hade bara för något år sedan.

- Tappet sammanfaller med att alltfler nyanlända ingår i undervisningen, säger Åke Svensson. Därför tror vi mycket på projektet ”Nyanländas lärande” och de övriga satsningar som görs.

Också SKL är inne på linjen att antalet nyanlända påverkar resultatet. I rapporten skriver man: ”De senaste åren har antalet nyanlända elever ökat markant. Nyanlända elever är idag genomsnitt äldre än motsvarande grupp som kom till Sverige i mitten av 00-talet. De kan också ha en längre period bakom sig av bristande utbildning, till exempel på grund av att de befunnit sig på flykt. Fler nyanlända elever påverkar också skolans elevsammansättning, vilket behöver tas hänsyn till i uppföljningen av elevernas resultat”.

- Vi märker redan nu att de insatser vi gjort har resulterat. Meritvärdet för årets niondeklassare är högre än förra årets vid motsvarande tidpunkt. Men vi lutar oss inte tillbaka och är nöjda utan alla inblandade fortsätter jobba hårt tillsammans för att resultaten ska förbättras ytterligare, säger Marie Gärdby.

Mer information:
* www.skl.se Länk till annan webbplats.

* Åke Svensson, förvaltningschef barn och utbildning
Telefon: 0435-393 01

* Marie Gärdby (c), ordförande barn- och utbildningsnämnden
Telefon 070-5297761

Senast uppdaterad: