Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Enkätundersökning visar: Familjens Hus uppskattas av besökarna

Fyll i beskrivning av bilden

För att få ett hum om hur verksamheten på Familjens Hus uppfattas av besökarna gjordes före sommaren en enkätundersökning. Fler än 70 personer besvarade den. Frågorna gällde innehållet i de olika verksamheterna, förbättringsområden samt synpunkter på personalens bemötande.
Resultatet var mycket positivt.


Familjecentral (i Perstorp heter det Familjens Hus) är en verksamhet som numera finns i de flesta av landets kommuner. Tanken är att samla viktig service för gravida, småbarn och föräldrar under ett och samma tak. Utbudet kan variera något, men stommen är Mödrahälsovård (barnmorska), Barnavårdscentral Öppen förskola och Socialrådgivning.

I Perstorps kommun startades en av landets allra första Familjecentraler; Familjens Hus, redan i slutet av 1990-talet i fastigheten Rosenhill. Medarbetare har kommit och gått och under renoveringsarbeten har tillfälligt andra lokaler använts. 2015 återinflyttade verksamheten till uppfräschade och funktionella utrymmen i fastigheten Rosenhill på Stockholmsvägen.

- Personalstyrkan har olika kompetenser och ansvarsområden. Detta innebär stora möjligheter att komplettera varandra och ge ett så heltäckande stöd som möjligt till barn och föräldrar. Det som utgör den gemensamma grunden är målsättningen att alltid ge bästa möjliga bemötande och service till alla besökare, berättar Anne Banke familjerättssekreterare/samordnare på Familjens Hus.

Under våren 2019 genomfördes en enkätundersökning där besökarna frågades om innehållet i de olika verksamheterna, förbättringsområden samt synpunkter på personalens bemötande. Fler än 70 personer besvarade enkäten.

- För oss som har Familjens Hus som arbetsplats är det fantastiskt roligt att kunna berätta om de fina omdömen som besökarna gett. Det som känns värdefullt att lyfta fram är att så många uppfattar verksamheten som positiv för möten och gemenskap mellan barn och vuxna och att man i mycket stor omfattning upplever sig bli väl bemött. Inte minst tror vi att Kerstin Henrysson på Öppna förskolan har bidragit till detta omdöme, och eftersom hon bestämt sig för att börja trappa ner inför sin pensionering vill vi andra i arbetsgruppen säga ett stort tack för allt som hon bidragit med, säger Anne Banke.

Personalens ambition framöver är att regelbundet mäta och utvärdera sina arbetsinsatser.


- Självklart är vår förhoppning att även i fortsättningen ge god service och, inte minst, varje besökare en känsla av att bli sedd och tagen på allvar, säger Anne Banke.


Personalen på Familjens Hus har tystnadsplikt och kan lyssna, ge råd, informera och stödja.
Familjens hus fungerar som en naturlig mötesplats där besökare har möjlighet att lära känna andra familjer i Perstorp.

Mer information om Familjens Hus finns att läsa via www.perstorp.se/FamiljensHus Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: