Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Elever slöjdar i naturen

Eleverna på Centralskolan årskurs 4-9 byter slöjdsalen mot naturen från torsdag vecka 22 och hela vecka 23.

Bildcollage med två bilder där den första visar affisch från skogen i skolan om Allemansrätten. Den andra bilden visar en persona som täljer en pinne med kniv.

Eleverna på Centralskolan har de kommande dagarna slöjd i naturen. Lektionen handlar bland annat om Allemansrätten och vikten av att kunna hantera en kniv rätt.

Slöjdläraren flyttar ut sina klasser i området utefter cykelvägen mellan Jättegatan och Klövergatan vid bron och bäcken.
- I stort kommer lektionen att handla om allemansrätten och inslaget av det praktiska att tälja det vill säga hantera kniv säkert. Vi tänker använda färskt material som sly och då helst av sälg eller rönn som vi tillverkar visselpipor av, berättar slöjdlärare Jerker Gullberg.

Inspiration till lektionen i naturen är hämtat från Skogen i skolan som arbetar för att öka skolelevers kunskap om skogen och dess många värden.

Senast uppdaterad: