Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Öppet brev från polisen med vädjan till föräldrar

Det är med anledning av en allvarlig olycka (två ungdomar fick föras till sjukhus med ambulans) med en A-traktor i en av kommunerna inom polisområdet Söderåsen som polisen vill göra föräldrar, och ungdomar, uppmärksamma på att fordonen ska föras fram efter de regelverk som finns.

Polissiren, krossat bilframruta och varningstriangel. Öppet brev från polisen med anledning av epatraktorer som körs fr fort och ungdomar riskerar skadas i olyckor.

Med anledning av att ungdomar i en av kommunerna som tillhör polisområde Söderåsen skadats i en allvarlig olycka vädjar polisen till föräldrar och ungdomar att se till att A-traktorer som framförs följer gällande regelverk. (Arkivbilder. Bildcollage endast i illustrationssyfte)

Brevet, som även publicerats via skolans informationsplattform Infomentor, lyder i sin helhet:

I de kommuner som ingår i Lokalpolisområde Klippan (Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Åstorp) arbetar vi inom ramen för polisens trafikarbete bl.a. med A-traktorer. Detta inte minst beroende på att vissa av dessa modifieras för att kunna uppnå hastigheter som inte ligger i nivå med vad som är lagligt. Vårt arbete syftar även till att se till så att de A-traktorer som rullar på vägarna är trafiksäkra ur alla synvinklar.
Tisdagen den 3 november inträffade det som inte får inträffa. En trafikolycka med en A-traktor medförde att två unga personer fick föras till sjukhus. Olyckan inträffade i Bjuv, men en sådan kan inträffa var som helst där unga personer framför fordon utan att ha full kontroll över dessa.
Vi vädjar till er som föräldrar att se till så att de av era ungdomar som är förare av A-traktorer framför dessa utifrån de regelverk som finns. Likaså att de är medvetna om sitt ansvar som förare och därmed inte skall utsätta sig själv, passagerare och andra trafikanter för fara och risk för att skadas allvarligt.
Så prata med era ungdomar, upplys dem om det viktiga i det som skrivs ovan och vilket ansvar de har. Och framförallt om vikten av att undvika att försätta sig i situationer med ett fordon som man inte behärskar fullt ut.

Med vänlig hälsning:
Alexandra Noren
Kommunpolis Perstorp

Läs mer:

Senast uppdaterad: