Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Bro över Perstorpsbäcken.

Beslut har idag tagits gällande träbro vid Bäckavägen över Perstorpsbäcken.

Karta visar vart passage över Perstorpsbäcken vid Bäckavägen kan ske.

En äldre bro över Perstorpsbäcken som leder från Bäckavägen över till gc-vägen norr om bäcken är av större renoveringsbehov. I tuffa ekonomiska tider har Tekniska Kontoret gjort hårda prioriteringar utifrån det rådande läget.

Bron vid Bäckavägen är utformad som en träkonstruktion och behovet är att byta ut den i sin helhet. Då man finner en alternativ passage över bäcken endast ca 130m därifrån så har beslut tagits om att riva träbron och inte återuppbygga denna”

Senast uppdaterad: