Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunalråd och socialnämndens ordförande: Det viktigaste nu är att alla hjälps åt

Perstorps kommun följer utvecklingen kring coronaviruset-covid-19 och agerar efter Folkhälsomyndighetens och övriga myndigheters rekommendationer.
- Från politikens sida vill vi understryka att oavsett partibeteckning så hanterar vi den rådande situationen tillsammans, säger kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF) och socialnämndens ordförande Jenny Delén (M) i ett gemensamt uttalande.

Kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau och socialnämndens ordförande Jenny Delén i gemensamt uttalande

Kommunens personal jobbar dygnet runt med insatser kring pandemisituationen som beräknas pågå under en längre period varför uthållighet är ett ord som genomsyrar arbetet och verksamheter. En krisledningsstab träffas flera gånger i veckan för att få en gemensam bild av läget. Samordning och planering görs för att hålla igång samhällsviktiga funktioner.

- Från politikens sida vill vi understryka att oavsett partibeteckning så hanterar vi den rådande situationen tillsammans. Vi har verktyg för att kunna ge vår personal det stöd och den utrustning som behövs, säger kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF) och socialnämndens ordförande Jenny Delén (M).

I en sådan här situation uppstår av förklarliga skäl många frågor och oro. Ledning tillsammans med personal jobbar med att skapa trygghet och ge förutsättningar för kunskap. Kommunen har i nuläget ingen brist på material och skyddsutrustning. Personal får det stöd de behöver i form av utbildning och möjlighet till samtal. Via Intranätet finns till exempel information och utbildningsfilmer som är obligatorisk för anvisad personal att ta del av. En gång i veckan får dessutom de fackliga organisationerna en genomgång av lägesbilden. Tillsammans tar vi oss igenom den rådande situationen.

- Det viktiga nu är att alla hjälps åt. Det faller ett stort och tungt ansvar på var och en att på sitt eget sätt bidra till minskad smittspridning i samhället, vi har givits ett stort förtroende att kunna hantera detta som medborgare och vi uppmanar alla att ta detta på största allvar.

www.perstorp.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är den främsta kanalen för extern information. Där presenteras bekräftad information från myndigheter och verksamhet. Med hänsyn till patientsekretessen lämnas aldrig uppgifter ut om eventuellt smittade eller smittade. Kommunens personal är förberedd och har en beredskap att hantera situationer via redan inarbetade rutiner.

Två glädjande nyheter vi kan avslöja är:

  • att kommunen fått positiva signaler från Region Skåne om att provtagning kommer ske i större utsträckning enligt regionens prioriterade grupper. När det gäller provtagning av personal kommer den att göras inom vissa yrkesgrupper bland annat vård- och omsorgspersonal. Provtagning av personal väntas starta i närtid.

  • att kommunen också i närtid startar upp en telefonlinje dit vem som helst, personal eller medborgare, kan ringa och ställa frågor och få svar av personal van att prata med personer som känner oro. Viktigt att notera att frågetelefonen inte är till för att lämna synpunkter. Till det finns officiella kanaler som e-post, kommunens växel eller den särskilda e-tjänsten ämnad just för synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Avslutningsvis vill vi bara säga: Håll hjärnan kall och hjärtat varmt!

Senast uppdaterad: