Extra pengar till julklappar till kommunanställda - "Personalen är ovärderlig"

2020 är snart till ända. Ett år som präglats av den pågående coronapandemin vilket påverkat oss alla.
Kommunens verksamhet har under hela tiden bedrivits, och bedrivs, på bästa och mest anpassade sätt för att möta gällande rekommendationer.
För att visa uppskattning till personalens värdefulla insatser har extra pengar avsatts till julklappar som inhandlats lokalt.
- En självklarhet, säger kommunstyrelsens ordförande.

Julhälsning från kommunstyrelsens ordförande

För att visa kommunens uppskattning har kommunstyrelsen beslutat avsätta ytterligare 300 000 kronor till julklappar till personalen. Personalen är ovärderlig och vi vill verkligen framföra ett varmt tack för allas uthållighet under detta svåra år, säger kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF) som även skrivit en julhälsning till alla. Läs den i bilden ovan eller i texten nedan.

Det i sin tur har ställt krav på all personal som gjort och gör ett jättejobb under speciella förutsättningar. För att visa kommunens uppskattning beslutade kommunstyrelsen avsätta ytterligare 300 000 kronor till julklappar till personalen.

- Det var en självklarhet att göra. Personalen är ovärderlig och vi vill verkligen framföra ett varmt tack för allas uthållighet under detta svåra år, säger kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF).

- Viktigt att poängtera är också att julklapparna inhandlats lokalt. Verksamheter har haft ett mycket tufft år och genom att handla lokalt kan vi som kommun stötta upp och gynna dem vi har på orten.


Torgnys julhälsning till personalen

Julen står inför dörren och ett verksamhetsår går mot sitt slut. Det har varit ett annorlunda år med stora påfrestningar på oss alla. Vi lever i en extraordinär tid som vi kommer att ta oss igenom om vi alla hjälps åt. Julen är för många en högtid där vi samlas med våra nära och kära och en tid för återhämtning, jag hoppas att du får den möjligheten den här julen då påfrestningarna har varit stora.

Jag vill rikta ett stort varmt tack till dig för just dina insatser för Perstorps kommun under 2020, ni som personal är alla ovärderliga och återigen ett varmt tack för er uthållighet under detta svåra år.

Med detta vill jag passa på att önska dig en riktigt God Jul!

Senast uppdaterad: