Till Perstorps startsida
Översätt / Translate
Talande webb

PERSTORP.SE

Vem tar ansvar?

Fyll i beskrivning av bilden

Staten
ansvarar för att undanröja hinder och utformar poliska mål med avsikt att
underlätta för marknadens utbyggnad. Dit marknadsaktörerna inte investerar avser staten rikta de offentliga insatserna för att främja utvecklingen, etablering av verksamheter, samt stärka tillväxten.

 

Kommunerna
har som ansvar att skapa förutsättningar för invånarnas tillgång till digitala
tjänster även om det egentligen inte ligger inom kommunens verksamhetsområde. Kommunerna förväntas underlätta för marknadsaktörernas utbyggnad och på så vis skapa förutsättningar för invånarnas tillgång till digitala tjänster. Kommunerna har inte befogenhet att styra marknadsaktörernas beslut gällande byggnation av nät eller utformning av avtal.

 

Marknadsaktörerna (IP- Only &Telia)
är de som bygger fibernät i Perstorps kommun. Marknadsaktörerna bygger på eget initsiativ och får direktiv från sin ledning hur, var och när de bygger fiber.

 

Konsumenten eller slutkunden
är den som primärt ska använda infrastrukturen och de tjänster som erbjuds. Förutom att digitaliseringen ska tillgängliggöras för konsumenten så att denne kan vara en del av samhället ställs det allt högre krav på kapaciteten. Tjänster som idag inte är kapacitetskrävande kommer att bli det inom snar framtid.

Senast uppdaterad: 2018-04-06

Dela detta innehåll

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Torget 1

284 31 Perstorp


Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp

 

Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post

 

Öppettider reception/växel

Måndag-torsdag, 08.00-16.30

Fredag, 08.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00


FÖLJ oss här