Till Perstorps startsida
Översätt / Translate
Talande webb

PERSTORP.SE

Snöröjning

Fyll i beskrivning av bilden

Det här snöröjer och halkbekämpar vår externa entreprenör:

Gator, vägar, allmänna parkeringar och fastighetsnära områden (delar av skolgårdar).

Snöröjning och halkbekämpning på alla kommunens gator, vägar, busshållplatser, allmänna Parkeringar och fastighetsnära anläggningar, under vintersäsong december till mars månad.

Omfattningens storlek kan idag inte bestämmas då detta helt och hållet styrs av vädrets makter.

På allmänna parkeringsplatser, busshållplatser och fastighetsnära anläggningar skall snöröjning starta vid 3 cm, och vid behov halkbekämpning. Arbetet skall vara utfört senast kl. 06.00.


Enligt beslut från Fullmäktige, skall snöröjning börja vid 8 cm snö på gatorna.


Alla större vägar och gator är prioriterade vid snöröjning, och vid behov även halkbekämpning.


Snödjupet kan variera på olika platser i kommunen beroende på vind och byggnader.


Entreprenören har skyldighet att vid behov utföra snöröjning flera gånger under dygnet.


Entreprenören har även skyldighet att hålla sig uppdaterad gällande väderleken och planera sitt arbete därefter. Om det exempelvis förväntas komma mer än 8 cm snö, skall man inte vänta med att köra ut tills det har slutat att snöa, eller att det ligger 8 cm på gator och vägar.


Snömängden 8 cm kan exempelvis uppstå under flera dagars nederbörd med uppehåll emellan och minusgrader, så kallad ackumulerad snödjup.


Vid snöfall under natten skall entreprenaden vara slutförd senast klockan 11.00.


Vid snöfall som börjar under dagtid skall entreprenören hålla sig uppdaterad gällande mängder och framtida prognoser. Vid behov skall entreprenören utföra snöröjning och eller halkbekämpning, för att minimera risker för skada och olycka kvälls- eller nattetid.


Entreprenören skall i största möjliga mån undvika att lägga snösträngar vid infarter och garage hos privatpersoner.


Entreprenören får inte lägga snösträngar i korsningar eller vid övergångsställen.


Vallar som bildas vid snöröjning får inte vara högre än 80 cm och inte av sådan bredd att det stör bilism och gångtrafik, eller utgör en trafikfara.


På några gator och på busshållplatser får inga vallar finnas, utan snön transporteras bort (till anvisad plats) fortast möjligt.


Snövallar får inte blockera in/utfarter, andra passager, parkeringsplatser/fickor och entréer.


Snövallar skall transporteras bort i tid för att förhindra svårigheter vid eventuellt större nederbördsmängder.


Entreprenören skall använda maskiner med vinklingsbara snöblad/plog eller snöstopp. Maskinerna skall uppfylla kraven enligt Euro6-normen.


Entreprenören skall ha möjlighet att kunna skicka ut minst fem (5) snöröjnings-maskiner på en gång om vädret så kräver.


Maskiner som används skall om möjligt vara av sådan art att snöröjning och halkbekämpning kan utföras samtidigt.


Material som används för halkbekämpning skall vara Natriumklorid (NaCl),grus 2-8mm och kubiserat bergkross.


På gator och vägar som är prio 1, allmänna parkeringar och busshållplatser används en blandning av grus och natriumklorid, vid snö och halka.


Vid enbart halka används natriumklorid. På övriga gator och vägar används i första hand Kubiserat bergkross. I undantagsfall kan salt/grusblandning användas även här.


Snöröjning och halkbekämpning skall ske på sådant sätt att snö/isskorpor förhindras. Skulle det ändå bildas, skall det åtgärdas omedelbart.

Senast uppdaterad: 2018-02-16

Dela detta innehåll

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Torget 1

284 31 Perstorp


Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp

 

Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post

 

Öppettider reception/växel

Måndag-torsdag, 08.00-16.30

Fredag, 08.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00


FÖLJ oss här