Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Socialbidrag, ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Fyll i beskrivning av bilden

Ekonomiskt bistånd kan beviljas efter prövning enligt Socialtjänstlagen och kommunala riktlinjer till familjer och ensamstående med inkomster som understiger riksnormen. Av socialsekreterare får du skriftlig information om regler och handläggningsrutiner.


För mer information, kontakta kommunens kundtjänst: 0435 - 390 00, kommunhuset(at)perstorp.se

Senast uppdaterad:

Till toppen