Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

 Du är här:

Socialbidrag, ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Fyll i beskrivning av bilden

Ekonomiskt bistånd kan beviljas efter prövning enligt Socialtjänstlagen och kommunala riktlinjer till familjer och ensamstående med inkomster som understiger riksnormen. Av socialsekreterare får du skriftlig information om regler och handläggningsrutiner.

Du når socialsekreterarna på något av nedanstående telefonnummer:

0435-391 18

0435-392 11

0435-391 77

0435-391 99

Du kan också skicka e-post till sn@perstorp.se

 


Senast uppdaterad: