Du är här:

Skuldrådgivning

Fyll i beskrivning av bilden

Har du svårt att få ekonomin att gå ihop? Behöver du råd om vilka utgifter du ska prioritera?  Då erbjuder socialförvaltningen dig budgetekonomisk rådgivning.

Om du har en besvärlig skuldsituation och behöver hjälp och stöd för att få ordning på din ekonomi, då kan Perstorps kommun hjälpa dig med rådgivning.

Rådgivningen är kostnadsfri. Den finns till för privatpersoner som är skuldsatta och har betalningsproblem.

Kontakta budget- och skuldrådgivare via telefon: 0435-391 70 eller e-post: budgetochskuldradgivning@perstorp.se

Senast uppdaterad: