Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Satsning på digitalisering inom demensvården – miljonstöd beviljat

Fyll i beskrivning av bilden

Perstorps kommun har beviljats 2,9 miljoner kronor från Europeiska Regionalfonden. Pengarna är riktade till ett projekt (DIDEC, Digital Innovation for Dementia Care), där kommunens omvårdnadspersonal tillsammans med företag, forskning, anhöriga, civilsamhälle och brukare ska sparka igång utvecklingen av innovativa produkter och lösningar för värdeskapande och personcentrad demensvård.

Utöver dessa medel, har kommunen dessutom beviljats 700 000 kronor från den Europeiska Socialfonden till ett parallellt projekt (GoDig) med syfte att utbilda omvårdnadspersonal i att förstå digitala miljöer och teknikanvändning som del av omvårdnadsarbetet.


Projekt DIDEC, som inleds i februari 2018, bygger på att man i Perstorps kommun ska integrera en testbädd för innovativa produkter och tjänster som är i behov av vidareutveckling eller finjustering. Testbädden kommer förläggas på Österbo, ett särskilt boende med demensinriktning på vilket det idag bor ca 30 brukare. Till testbädden kommer man knyta dagsaktuell omvårdnads- och organisationsforskning samt företag som arbetar med just innovativa produkter och lösningar för gruppen individer med kognitiv svikt. Viktiga aktörer i projektet är även anhöriga, demensföreningar och omvårdnadspersonalen, samt brukarna själva.

En projektledare har anställts för att leda projektet tillsammans med Frida Beijer Brondén, utvecklingsstrateg på kommunledningskontoret

- Det inte vanligt att en forsknings- och utvecklingsmiljö läggs i en så pass liten kommun som Perstorp. Det är därför väldigt spännande att vi får ett förtroende att leda att så här stort innovationsprojekt, säger Frida Beijer Brondén.

- Vi inom socialförvaltningen är otroligt glada och stolta att vi tilldelats medel för ett projekt med denna omfattning och med just inriktningen innovation. Hela projektet går ut på att främja utvecklingen av digitala tjänster och produkter för en värdeskapande demensvård. Däri ligger kommunikation med brukarna. Man kan exempelvis arbeta med innovativa verktyg och lösningar som bland annat triggar positiva minnen och känslor hos bruakren. Det i sin tur skapar lugn och en trygghet vilket kan minska oro och användandet av mediciner, säger Annelie Börjesdotter, förvaltningschef för socialförvaltningen.

Bakgrunden till projektet är att socialförvaltningen under en längre tid funderat över ny teknik och vårdbehov, samt hur man som kommun kan vara bidragande i denna utveckling. Kontakter med andra kommuner och företag (även utanför Sverige) har tagits och olika aktörer har besökts för att se hur den digitala tekniken kan användas. Testmiljöer har också studerats. I projektet för kommunen ett nära samarbete med bland andra Medeon Science Park och Incubator, en ledande miljö för Life Science företag i Malmö.

-DIDEC kommer att bli en viktig plattform för våra bolag inom framförallt e-hälsa. Att testa koncept och produkter i verklig miljö kan vara helt avgörande för framgångsrik utveckling och implementering av ny teknologi. Värdet av detta blir stort för samhället, våra seniorer och näringslivet, säger Ulf G Andersson, VD på Medeon.

Redan i förarbetet inför projektet har olika företag med olika produktinriktningar identifierats som potentiella deltagare i testbädden. Exakt vilka slags produkter och lösningar som DIDEC kommer resultera återstår dock att se.

- Det viktiga med projektet är att se behovet. Inte produkterna. Vi utgår från brukarna. Det kan innebära att kanske inte alla produkter som finns nu möter behoven utan måste utvecklas. Därför välkomnar vi fler företag som är intresserade av produktutveckling in i projektet, säger Annelie Börjesdotter.

I projektet arbetar man även nära Krinova Inkubator och Science Park i Kristianstad. Krinova har stor erfarenhet av projektering samt expertis inom det som kallas behovsgenerering och utmaningsdriven innovation. Med dessa expertkunskaper, ska man i projektet se till att man i mötena mellan bland andra företag, forskning och omvårdnadspersonal identifierar och utvecklar produkter utifrån de faktiska utmaningar som finns inom demensvården.

Utöver Medeon och Krinova, samarbetar man i projektet med Högskolan i Kristianstad, Forskningsplattformen Hälsa i samverkan, Kunskapscentrum Demenssjukdomar (Region Skåne), Kommunförbundet Skåne, den lokala demensföreningen och Blue Science Park (Blekinge).

Parallellt löper även det tvååriga projektet GoDig löpa, där Perstorps kommun tillsammans med Osby kommun och Östra Göinge kommun ska arbeta med att utbilda personal i att få förbättrade kunskaper kring digitala miljöer och digital teknik.

Läs mer:
Projekt Didec

Kontaktpersoner:
Annelie Börjesdotter, Förvaltningschef för socialförvaltningen
0435-391 41

Frida Beijer Brondén, Utvecklingsstrateg på kommunledningskontoret
0435-392 71

 

Fakta testbädd
En testbädd kan vara en miljö inom vård och omsorg där företag i samverkan med aktörer inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg kan testa nya idéer i praktisk verklighet redan under utvecklingsfasen. Testbäddar är viktiga för att utveckla, testa, certifiera och demonstrera processer, produkter, och tjänster som kan bidra till att öka kvalitén inom hälso- och sjukvård.

Senast uppdaterad:

Till toppen