Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Fiberutbyggnad på landsbygden

Fyll i beskrivning av bilden

Bredband via fiber har hög överföringshastighet, är väldigt driftsäkert och kommer att hålla över tid. Perstorps kommun har sedan lång tid haft ett väl utbyggt fibernät i tätorten. Perstorps kommun satsar nu på att bygga ut fibernätet på hela landsbygden.

April 2020 tecknade kommunen ett samverkansavtal med IP-Only om en utbyggnad av fiber för att nå kommunens bredbandsmål.

Satsningen innebär att Perstorps kommun bygger en del av den kanalisation som behövs för att fibrera landsbygden.

Samverkan har ett gemensamt mål men genomförs som egna projekt. Det innebär att Perstorps kommun bygger kanalisation i en del av kommunen. IP-Only bygger resten av kanalisationsnätet och ansluter de fastigheter som tecknat avtal med aktören. De fastigheter som inte tecknar avtal kommer själva få finansiera en framtida anslutning.

Ett omfattande förarbete pågår där vi fastställer utförande och förbereder markavtal och diverse tillstånd. Vidare kommer kommunen och IP-Only upphandla respektive entreprenörer.

Kommunens arbete kommer ledas av kommunens digtaliseringssamordnare. I IP-Onlys projekt kommer följande ingå, William Persson - projektledare, Simon Nilsson- Projektör samt Rasmus Lindberg - lantmätare.

 

För mer information, kontakta kommunens kundtjänst: 0435 - 390 00, kommunhuset(at)perstorp.se

Senast uppdaterad:

Till toppen