Säkrare för gångtrafikanter
att korsa Stockholmsvägen

Nya övergångsställen på Stockholmsvägen

Nu råder ingen tvekan om hur gångtrafikanter säkert kan korsa Stockholmsvägen vid Köpmangatans anslutning.

Personal från Svevia målade på torsdagen den 13 juni övergångsställe medan personal från kommunens tekniska förvaltning placerade skylten ”Härgårman”.

Ytan har varit föremål för en del diskussioner och oklarheter om vad som egentligen gäller. Är det gångtrafikanter som har företräde oavsett hur gatan korsats eller?

- Området kallas shared space men eftersom det råder huvudled på Stockholmsvägen är det viktigt att gångtrafikanter kan korsa gatan säkert och det har det varit lite oklarheter kring. Därför gav jag i uppdrag att se till ordna två övergångsställen, säger kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF) som i det aktuella ärendet även agerat i egenskap som ordförande i tekniska utskottet.

- Människors liv kan inte mätas i pengar. Som tur är har ingen person skadats. Nu blir det tydligare för gångtrafikanter var de ska gå samtidigt som bilister också blir uppmärksamma på övergångsställena.

Senast uppdaterad: