Perstorp har näst snabbaste räddningstjänsten i Sverige

Räddningstjänsten i Perstorp är näst snabbast i Perstorp

Räddningstjänsten i Perstorp är näst snabbast i Sverige när det gäller att komma på plats till larmadress och hjälpbehövande från det att larmet når räddningstjänsten.

Sveriges räddningstjänster placeras i en öppen jämförelse efter indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. Syftet är att stimulera till förbättringsarbete och ökad effektivitet. Områden som kartläggs är personskador, utvecklade bränder, anmälda brott samt upplevd oro och otrygghet.

Bakom jämförelsen, som publiceras för elfte gången, står Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Snabbast i Sverige är Tranås som når hjälpbehövande på mediantiden 7,1 minuter.
Perstorp placeras på en mycket god och hedrande 2:a plats med tiden 7,6 minuter.

Senast uppdaterad: