Efter beslut om flaggpolicy i fullmäktige - Regnbågsflaggan hissad på torget

Kommunfullmäktige beslutade på sitt senaste sammanträde att godkänna en reviderad flaggpolicy.

Regnbågsflagga på torget i Perstorp

Regnbågsflagga vajar på torget i Perstorp efter beslut i kommunfullmäktige. Flaggan hissas den 17 maj vilken är en internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi (förkortas IDAHOT).

Policyn innehåller bland annat flaggning på veteranandagen den 29 maj plus att regnbågsflaggan hissas på en av de tre flaggstängerna på torget den 17 maj.

Och så har gjorts.

Regnbågsflaggan vajar på flaggstången längst till höger om du står på torget med bibliotekshuset bakom dig.

Datumet 17 maj är förutom Norges nationaldag även den internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi (förkortas IDAHOT).

Senast uppdaterad: