Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Covid-19 vecka 46: Smittspridningen fortsätter
i länet och lokalt. Plus 22 fall i Perstorp

Enligt den senaste statistiken för vecka 46 som publiceras på Region Skånes lägesbild har Perstorp 85 konstaterade personer som är folkbokförda i kommunen och som någon gång sedan den 2 mars konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.
Det är 22 fler jämfört med föregående vecka.

Skärpta allmänna råd för Skåne. Frågan är om du måste göra det du tänkt. Covid-19 virus.

Frågan är "Måste du? du göra det du tänkt? För att bromsa smittspridningen behöver vi alla ta egenansvar och undvika platser och situationer. Det är bara tillsammans som vi kan bromsa smittspridningen. Sedan den 27 oktober gäller dessutom skärpta allmänna råd för Skåne. Gäller till 13 december men kan förlängas. Klicka på bilden för att komma till Region Skånes webbplats.

Perstorps kommun följer utvecklingen kring coronaviruset och covid-19 och agerar efter myndigheternas rekommendationer. En stab träffas regelbundet varje vecka. Läget i kommunen är stabilt. Verksamheter bedrivs i vanlig ordning men vissa verksamheter har anpassats för att möta de skärpta råden som beslutats från myndigheter. Skärpningen gäller till den 13 december men kan förlängas beroende på utvecklingen.

Anpassningar gäller till exempel Anhörigstödet som stängt för fysiska besök men istället har telefontiderna utökats på vardagar. Vidare har Arbetsmarknadsenheten stängt för drop-in besök och Kundtjänst har justerade öppettider. Biblioteket är endast öppet för in- och utlåning och Ugglebadet/Hälsoteket har stängt för vuxna (badet däremot öppet för simkunniga ungdomar upp till 15 år).


Viktigt är att vi alla tänker uthållighet och fortsätter att egenansvar och följer myndigheternas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. råd.

Tillsammans bromsar vi smittspridningen! 

Lokalt för länet meddelar Region Skåne att smittan finns ute i hela samhället och det gör att många vill testa sig för covid-19. Kapaciteten för självtester med bil utökas. Under den gångna veckan har tre nya platser öppnats: Eslöv, Hörby och nu senast i Simrishamn. Under veckorna 46-48 ökar kapaciteten successivt med 30 procent, från 17 000 till 22 000 bokningsbara tider för självtest per vecka.

Självtesterna ska bara beställas av personer som har symtom som kan vara covid-19.

 

Vidare har planeringen för hur man skall organisera det praktiska genomförandet av covid-19-vaccinationer inletts. En arbetsgrupp inom Region Skåne har i uppdrag att ta fram en plan för genomförandet.

– Arbetet utgår ifrån Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccinering mot covid-19 och Epidemiberedskapsplan för Region Skåne, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne i ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndigheten har två olika scenarier för prioritering. Det mest troliga är att de som först erbjuds vaccin är personer över 70 år och vuxna med medicinska riskfaktorer. Det är i stort sett samma riskgrupper som vid influensavaccineringen.


Vaccination av vård- och omsorgspersonal gäller både Region Skånes egen vårdpersonal men också den kommunala omsorgspersonalen på äldreboenden, i hemsjukvård och hemtjänst.

Vaccineringen kommer att vara kostnadsfri och i det första skedet beräknas 2,6 miljoner svenskar erbjudas vaccin – cirka 360 000 skåningar. Vaccineringen kommer troligtvis att pågå under större delen av nästa år efterhand som fler vacciner blir godkända och når Sverige.

Vaccinen köps in centralt via Folkhälsomyndigheten och levereras till en plats i varje region.

 


(Klicka på plusset i gula balken nedan till höger för att läsa de skärpta råden i sin helhet. Finns även länkar till information på andra språk som engelska, arabiska, somaliska och dari).

Skärpta allmänna råd i Skåne 18 november – 13 december
Enligt den senaste statistiken över konstaterade personer med Covid-19 per kommun som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats Länk till annan webbplats. har Perstorp 85 konstaterade personer med covid 19. Det är 22 fler än förgående vecka.


Covid-19 statistik. Kommunvis Skåne.

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Region Skånes webbplats har Perstorp 85 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Klicka på bilden för att komma till webbplatsen med statistik över aktuell lägesbild med siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.


Kommunsiffrorna som redovisas via www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ Länk till annan webbplats. speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Via Folkhälsomyndigheten går det även att följa antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå. Länk till annan webbplats. (Data uppdateras torsdagar klockan 14.00 med föregående veckas data.) Kartan visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen. På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna. Folkhälsomyndigheten gör en omräkning till antal nya fall senaste veckan per 100 000 invånare.

 • Snitt för Skåne vecka 46: 330 nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare.
 • Perstorps tal vecka 46 är 293 vilket kan jämföras med vecka 35 då motsvarande siffra var 146. (Viktigt att komma i håg är att det inte är lika med antalet personer som testats positiva utan ett jämförelsetal.)

Statistik Folkhälsomyndigheten kommunvis Perstorp. Vecka 46

Folkhälsomyndigheten uppdaterar varje torsdag klockan 14 covid-19 statistik för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till statistiken där det går att söka upp Perstorp.

Glöm inte - fortsätt följ rekommendationerna

 • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik

 • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten. Använd handsprit om tillgång till tvål och vatten inte finns.

 • Hosta och nys i armvecket.

 • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.

 • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se Länk till annan webbplats.. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.

 • Friska personer i samma hushåll som en person med diagnosen covid-19 har en skyldighet att stanna hemma under en begränsad tid. Förhållningsreglerna gäller i sju dagar. Barn i för- och grundskolan ska fortsätta gå dit.

 • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest Länk till annan webbplats. för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.

 • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.

 • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Senast uppdaterad: