Du är här:

Trygghetsmätning 2018

Trygghetsmätning 2018 Perstorp. Problem bland annat nedskräpning, buskörning och missbruk.

Årligen presenterar polisen resultatet av genomförda trygghetsmätningar. För 2018 kan utläsas försämrade siffror jämfört med 2017, vilket innebär en en återgång till 2016 års nivå.

Sedan 2004 genomför polisen trygghetsmätning i Skåne en gång om året, (förutom 2014 då ingen genomfördes).

I Perstorps kommun fick 600 invånare (18-65 år) möjlighet att svara på frågor som rör området där de bor (300 från tätort och 300 från övriga delar i kommunen). Frågorna berörde bland annat skadegörelse, drogpåverkade personer, trafiken och om man själv varit utsatt för brott de senaste 12 månaderna. Totalt inkom 329 svar (165 från tätort Perstorp och 164 från övriga Perstorp). Den samlade svarsfrekvensen blev därmed 55,8 procent. (För Perstorp tätort var svarsfrekvensen 55,9 procent med den i övriga delar var 55,6 procent.)

På en skala 0-6 där det lägsta värdet var det mest positiva hamnar Perstorps kommun i 2018 års mätning på 2,59. I 2017 års mätning var den siffran 1,88 och året före det 2,53.

I stort tycker de som svarat på Trygghetsmätningen 2018 att Perstorps kommun är tryggt att leva i.

Utifrån mätningen framkommer ett antal tydliga problembilder. Bland annat kan nämnas Oro för inbrott, överfall/misshandel samt att visat utomhus ensam kvällstid
I hela kommunen finns bilar och mopeder som kör för fort. Trafikregler respekteras heller inte (endast tätorten) plus att nedskräpning upplevs som ett problem liksom narkotikapåverkade människor.

Senast uppdaterad: