Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

 Du är här:

Tillgänglighetsredogörelse

Perstorps kommun strävar efter att Perstorp.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare och därmed uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Överväldigad man i kostym hållandes glasögon i händerna vid dator.

Perstorps kommun strävar efter att Perstorp.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare och därmed uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi arbetar för att uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivåA och AA Länk till annan webbplats..

Arbetet med att uppfylla tillgänglighetslagen pågår och vi är medvetna att webbplatsen inte är fullständigt tillgänglig.

Nedan beskriver vi vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå en mer tillgänglig webbplats (www.perstorp.se).

Ni kan även ta del av information om hur ni kan kontakta oss eller ansvarig tillsynsmyndighet för rapportering av brister.1.1.1 (A)

R115

Beskriv med text allt innehåll som inte är text Länk till annan webbplats.

1

1.2.1 (A)

R116

Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video Länk till annan webbplats.

1

1.2.2 (A)

R117

Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…) Länk till annan webbplats.

1

1.2.3 (A)

R118

Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar Länk till annan webbplats.

1

1.2.4 (AA)

R119

Texta direktsändningar Länk till annan webbplats.

1

1.2.5 (AA)

R120

Syntolka videoinspelningar Länk till annan webbplats.

1

1.3.1 (A)

R121

Ange i kod vad sidans olika delar har för roll Länk till annan webbplats.

1

1.3.2 (A)

R122

Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla Länk till annan webbplats.

1

1.3.3 (A)

R123

Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken Länk till annan webbplats.

1

1.3.4 (AA)

R153

Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning Länk till annan webbplats.

1

1.3.5 (AA)

R154

Märk upp vanliga formulärfält i koden Länk till annan webbplats.

1

1.4.1 (A)

R124

Använd inte enbart färg för att förmedla information Länk till annan webbplats.

1

1.4.10 (AA)

R91

Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm Länk till annan webbplats.

1

1.4.11 (AA)

R156

Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik Länk till annan webbplats.

1

1.4.12 (AA)

R157

Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord Länk till annan webbplats.

1

1.4.13 (AA)

R158

Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla Länk till annan webbplats.

1

1.4.2 (A)

R125

Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud Länk till annan webbplats.

1

1.4.3 (AA)

R126

Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund Länk till annan webbplats.

1

1.4.4 (AA)

R127

Se till att text går att förstora utan problem Länk till annan webbplats.

1

1.4.5 (AA)

R128

Använd text, inte bilder, för att visa text Länk till annan webbplats.

1

2.1.1 (A)

R129

Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet Länk till annan webbplats.

1

2.1.2 (A)

R130

Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation Länk till annan webbplats.

1

2.1.4 (A)

R68

Skapa kortkommandon med varsamhet Länk till annan webbplats.

1

2.2.1 (A)

R131

Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar Länk till annan webbplats.

1

2.2.2 (A)

R132

Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser Länk till annan webbplats.

1

2.3.1 (A)

R133

Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande Länk till annan webbplats.

1

2.4.1 (A)

R75

Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll Länk till annan webbplats.

1

2.4.2 (A)

R135

Skriv beskrivande sidtitlar Länk till annan webbplats.

1

2.4.3 (A)

R136

Gör en logisk tab-ordning Länk till annan webbplats.

1

2.4.4 (A)

R5

Skriv tydliga länkar Länk till annan webbplats.

1

2.4.5 (AA)

R32

Erbjud användarna flera olika sätt att navigera Länk till annan webbplats.

1

2.4.6 (AA)

R61

Skriv beskrivande rubriker och etiketter Länk till annan webbplats.

1

2.4.7 (AA)

R140

Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus Länk till annan webbplats.

1

2.5.1 (A)

R160

Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser Länk till annan webbplats.

1

2.5.2 (A)

R161

Gör det möjligt att ångra klick Länk till annan webbplats.

1

2.5.3 (A)

R162

Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter Länk till annan webbplats.

1

2.5.4 (A)

R163

Erbjud alternativ till rörelsestyrning Länk till annan webbplats.

1

3.1.1 (A)

R141

Ange sidans språk i koden Länk till annan webbplats.

1

3.1.2 (AA)

R142

Ange språkförändringar i koden Länk till annan webbplats.

1

3.2.1 (A)

R143

Utför inga oväntade förändringar vid fokusering Länk till annan webbplats.

1

3.2.2 (A)

R144

Utför inga oväntade förändringar vid inmatning Länk till annan webbplats.

1

3.2.3 (AA)

R29

Var konsekvent i navigation, struktur och utformning Länk till annan webbplats.

1

3.2.4 (AA)

R146

Benämn funktioner konsekvent Länk till annan webbplats.

1

3.3.1 (A)

R2

Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt Länk till annan webbplats.

1

3.3.2 (A)

R55

Skapa tydliga och klickbara fältetiketter Länk till annan webbplats.

1

3.3.3 (AA)

R149

Ge förslag på hur fel kan rättas till Länk till annan webbplats.

1

3.3.4 (AA)

R150

Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner Länk till annan webbplats.

1

4.1.1 (A)

R84

Se till att koden validerar Länk till annan webbplats.

1

4.1.2 (A)

R152

Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel Länk till annan webbplats.

1

4.1.3 (AA)

R164

Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus Länk till annan webbplats.

 

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kan kontakta oss via e-tjänsten synpunkter och felenamälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet(enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kontaktar du Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: