Till Perstorps startsida
Översätt / Translate

PERSTORP.SE

Dina rättigheter

Fyll i beskrivning av bilden

Enligt GDPR har du rätt att begära att få ett registerutdrag, som visar vilka personuppgifter som finns om dig. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade. Under vissa förutsättningar har du ha rätt att få personuppgifter raderade samt begränsa vår användning av dem.

Registerutdrag (Kap3, Art 15)
Du har rätt att få ett registerutdrag som innehåller de personuppgifter om dig som vi behandlar inom den specifika nämnden. Du som vårdnadshavare kan även begära ut registerutdrag för ditt barn. Ett registerutdrag inkluderar både strukturerad och ostrukturerad data (Word-filer, Excel-filer, enklare listor etc). 

Rätten till Rättelse (Kap3, Art16)
Du kan begära rättelse av personuppgifter som är felaktiga eller komplettering av de personuppgifter som är ofullständiga eller missvisande.

Rätt att bli glömd (Kap3, Art17)
(Raderad)
I de fall då personuppgifter behandlas olagligt kan du begära att personuppgifterna raderas. Undantag för radering är om behandlingen stöds av allmänt intresse, myndighetsutövning eller rättslig förpliktelse som rättslig grund.

Rätten till begränsning (Kap3, Art 18)
Du har undervissa omständigheter rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Rätten till Dataportabilitet (Kap 3, Art 20)
I vissa fall har du som lämnat personuppgifter rätt att få ut och använda  personuppgifterna på annat håll (rätten till dataportabilitet). Den ansvariga nämnden i kommunen är därför skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.
En förutsättning för att denna rättighet ska kunna aktualiseras är att personuppgiftsbehandlingen måste ske med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade. Dataportabilitet gäller också bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.

Återkalla ett samtycke
Ett samtycke ingås frivilligt och kan återkallas när som helst.
För att ta tillbaka (återkalla) ett samtycke, ta kontakt med Perstorps kommun via de kontaktuppgifter som finns längst ned på denna sida. Du ska då uppge för vilket ändamål du väljer att ta tillbaka ditt samtycke. När du har tagit tillbaka (återkallat) ditt samtycke upphör vi att behandla dina personuppgifter för det berörda ändamålet. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.
I de fall behandlingen bygger på någon annan laglig grund än samtycke och vi har ett lagkrav att spara personuppgifterna under en viss period så kan vi inte radera dina personuppgifter.

________________________________________________________________________

Kontakta oss
Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till Perstorps kommun:

Postadress: Perstorp Kommun, 284 85 Perstorp
Besöksadress: Torget 1, 284 31 Perstorp
Telefon: 0435-390 00
E-post: kommunhuset(at)perstorp.se


Dataskyddsombud
JP Infonet
Dso.perstorp(at)jpinfonet.se
Kornhamnstorg 6
Box 2237
10316 Stockholm


Senast uppdaterad: 23 september 2020

Dela detta innehåll

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Torget 1

284 31 Perstorp


Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp

 

Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post

 

Öppettider reception/växel

Måndag-torsdag, 08.00-16.30

Fredag, 08.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00


FÖLJ oss här