Perstorps kommun, länk till startsidan

Systematiskt brandskyddsarbete SBA

Varför ska man arbeta med systematiskt brandskyddsarbete?


Statens Räddningsverk kom ut med ett allmänt råd i slutet av 2001 om Systematiskt brandskyddsarbete. Detta råd ersattes i och med den nya lagen av Statens Räddningsverks allmänna råd SRVFS 2004:3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som har i princip samma innehåll. Enligt det allmänna rådet bör man, för att uppfylla de krav som finns i lagen om skydd mot olyckor, ha ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete under byggnadens eller anläggningens hela användningstid.

Vad är systematiskt brandskyddsarbete?


Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Systematiskt brandskyddsarbete är ett kvalitetshöjande arbete som påminner om såväl internt arbetsmiljöarbete som övrigt kvalitetsarbete. Strukturen är densamma liksom metodiken, varför det med fördel kan integreras i verksamhetens vardagliga rutiner.

Systematiskt brandskyddsarbete delas in i 7 steg:


1. Ansvar
Tydliggör ansvaret. Vem är brandskyddsansvarig?

2. Organisation
Vilka personer ingår i brandskyddsarbetet?

3. Utbildning
Personalen behöver utbildning för att organisationen ska fungera.

4. Instruktioner och rutiner
Finns regler för rökning, hetarbeten och andra brandrisker? Ta fram rutiner för detta!

5. Dokumentation
Ett bra brandskydd behöver dokumenteras, i vissa fall på en enkel ritning, i flera fall i en utförligare brandskyddsdokumentation.

6. Drift och underhåll
För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas, exempelvis prov av brandlarm, rökluckor etc.

7. Kontroll och uppföljning
För att bibehålla säkerhetsnivån måste såväl brandskydd som dokumentation kontrolleras och följas upp regelbundet.

Omfattning och nivåreglering


Enligt Räddningsverkets allmänna råd styrs behovet av skriftlig dokumentation framförallt av byggnaden, verksamheten och organisationen. Utöver dessa faktorer tas även hänsyn till verksamhetens riskbild och omkringliggande risker.

Räddningstjänsten Skåne nordost har utifrån rådet tagit fram tre nivåer på systematiskt brandskyddsarbete. Nivåerna och kraven som ställs för var och en av dem skall ses som riktlinjer. Avvikelser kan förekomma i det enskilda fallet:

Hög nivå:
Gäller byggnader, anläggningar och verksamheter med en komplex riskbild och där konsekvenserna vid brand kan bli stor på människa och/eller miljö, exempelvis; sjukhus, större hotell, köpcenter, särskilt brandfarliga anläggningar, Farlig verksamhet/§43 anläggningar.
Se exempel Industri eller stor skola, Hög nivå.

Hög nivå: Stor industrilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hög nivå: Större vårdanläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mellan nivå:
Gäller byggnader, anläggningar och verksamheter med lägre riskbild, exempelvis; samlingslokaler, större varuhus, vårdanläggningar, större skolor, industrier.
Se exempel Större låg och mellanstudieskola eller Pensionat, Mellan nivå.

Mellan nivå: Grundskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mellan nivå: Litet hotelllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Låg nivå:
Gäller byggnader, anläggningar och verksamheter med liten riskbild, exempelvis; mindre skolor, förskolor, mindre industrier och lager.

Låg nivå: Förskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skillnaderna mellan nivåerna
För både hög och mellan nivå bör dokumentationen av brandskyddet omfatta en beskrivning av samtliga 7 steg som ingår i SBA. Skillnaderna mellan hög och mellan nivå är framförallt att det ställs högre krav på organisation, utbildning och dokumentation för den högre nivån.
För låg nivå bör det systematiska brandskyddsarbetet omfatta en brandskyddsansvarig samt en enkel dokumentation över brandskyddet och instruktioner för åtgärder vid brand/utrymningslarm.

Mer information om SBAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Leif Hylander
Senast uppdaterad: 2012-12-05

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.