Till Perstorps startsida

Demens

Fyll i beskrivning av bilden

Drabbar hjärnans funktion

Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar och skador som drabbar hjärnans funktion. Att drabbas av en demenssjukdom innebär en försämring av minnet, språket, logiken och andra kognitiva funktioner vilket medför problem i det dagliga livet.

Demens tillhör inte det normala åldrandet men symptomen kan till en början likna de förändringar som kännetecknar ett normalt åldrande. Demenssjukdomen ger sig oftast till känna i högre ålder, men kan i enstaka fall debutera i tidig ålder.

Lindrig demenssjukdom kan vara svår att avgränsa från det normala åldrandet. Du bör dock söka hjälp när det känns som om något i vardagen inte längre stämmer eller är som förut, till exempel svårigheter med att komma ihåg inbokade tider, betala räkningar, ta sin medicin. Andra vanliga symtom är viktminskning, isolering och oro.

Om du själv eller någon anhörig/närstående har minnessvårigheter eller andra symtom som du tror kan vara en begynnande demens, eller har frågor och funderingar kring demenssjukdomar, behandlingar, bemötande eller anhörigstöd är du välkommen att kontakta kommunens demenssjuksköterska

Demenssjuksköterska
Demenssjuksköterskan arbetar kommunövergripande med demensfrågor och är en resursperson och konsult för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. I arbetsuppgifterna ingår rådgivning, handledning och utbildning för personal inom äldreomsorgen samt att vara en länk till primärvården.

Detta sker genom:

  • personliga samtal via telefon eller via hembesök samt ta emot besök.
  • information om sjukdomen samt råd och tips
  • information om den hjälp kommunen kan erbjuda
  • ge hjälp att uttrycka behov
  • att förmedla tjänster till sjukvård, hemtjänst och liknande
  • att erbjuda deltagande i anhöriggrupp, där man träffar andra i liknande situation och får stöd av varandra.

Har du frågor eller funderingar över var du kan få hjälp om livssituationen förändras för dig eller din närstående kan du kontakta demenssköterskan.

Carina Berglind
Demens- och Silviasjuksköterska
0435-39108. Telefontid: onsdagar

Länkar:
Demensförbundetlänk till annan webbplats
Demenscentrumlänk till annan webbplats
Alzheimerföreningenlänk till annan webbplats
Lokalt vårdprogram för demenslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 2017-06-14

Dela detta innehåll

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Torget 1

284 31 Perstorp


Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp

 

Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post

 

Öppettider reception/växel

Måndag-torsdag, 08.00-16.30

Fredag, 08.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00


FÖLJ oss här