Till Perstorps startsida

Dyslexi

Fyll i beskrivning av bilden

Den här sidan handlar om hjälp till barn och unga vid problem med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter. Här hittar du information om området och länkar till andra sidor. Du hittar också information om var du kan vända dig för att få hjälp

Dyslexi är en typ av läs- och skrivsvårighet

Läs- och skrivsvårigheter är den övergripande termen. Den innefattar alla som har svårigheter att läsa och/eller skriva oavsett vad som är orsaken. Läs- och skrivsvårigheter kan bl. a bero på syn- eller hörselproblem, kulturell och språklig understimulering, språkstörning, bristfällig undervisning, emotionella problem, bristande kunskaper i svenska språket (när ett annat språk är modersmålet) och dyslexi.

Går i regel igen i släkten

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är av betydelse för att kunna avkoda skriftspråket. Störningen ger sig i första hand tillkänna som svårigheter att uppnå automatisk avkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram i bristfällig stavning. Den dyslektiska störningen går i regel igen i släkten och man kan anta att en genetisk disposition finns i botten. Utmärkande för dyslexi är att problemen ofta är bestående. Även om man kan uppnå en godtagbar funktion i läsning, hänger problemen med stavning envist med.

Rättigheter vid dyslexi

I författningar som gäller skolan nämns varken dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter. Elever med dessa funktionshinder ryms inom begreppen "elever med svårigheter i skolarbetet" och "elever med behov av specialpedagogiska insatser". Rektor har skyldighet att tillse att det upprättas åtgärdsprogram för elever som behöver särskilt stöd.

Det är viktigt att barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter får hjälp att lyckas i skolan. Forskning har visat att skolmisslyckande ökar risken för psykisk ohälsa.

Källa: Svenska dyslexiföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Dyslexiförbundet och Folkhälsoinstitutet (FHI)

Veta mer

Sjukvårdsrådgivningen 1177 (Skåne) om Dyslexilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vårdguiden om dyslexilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska dyslexiföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du få hjälp

Elevhälsan 

Elevhälsan servar kommunens samtliga kommunala skolor och förskolor. Den kommunala elevhälsan tillhandahåller medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Skolsköterskor, psykolog, kurator samt specialpedagoger är placerade och verkar ute på skolor och förskolor. Du kommer i kontakt med elevhälsans personal via ditt barns skola.

Telefon: 0435-390 00

SKED - Skånes Kunskapscentrum för Elever med Dyslexi (Region Skåne)

SKEDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster arbetar vi för att sprida kunskap om dyslexi och samverkar med skolpersonal för att skapa fungerande rutiner och en god pedagogik i arbetet med elever som har dyslexi. Vi vänder oss till dig som har frågor, funderingar och vill veta mer kring specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Du kan vara elev, anhörig eller personal som jobbar med elever med dyslexi.

Telefon: 046-77 09 30

Senast uppdaterad: 2017-10-17

Dela detta innehåll

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Torget 1

284 31 Perstorp


Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp

 

Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post

 

Öppettider reception/växel

Måndag-torsdag, 08.00-16.30

Fredag, 08.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00


FÖLJ oss här