Till Perstorps startsida
Översätt / Translate
Talande webb

PERSTORP.SE

Förebyggande hembesök

Marie Persson

Marie Persson

I kommunen bedrivs inom Vård och Omsorg en uppsökande verksamhet riktad mot invånare 77 år och äldre. Vid hembesöket ger vi dig information om vad vi har att erbjuda i kommunen för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med god livskvalité.

Om du läser detta och är 77 år och bor i Perstorps kommun - håll utkik efter vår inbjudan. Om du redan haft besök hoppas vi att mötet var positivt för dig. Vi kommer att erbjuda fler besök framöver.

Syftet med verksamheten är:

Att skapa kontakt med invånaren genom att erbjuda hembesök med samtal kring vardagen.

Upptäcka behov av hjälpinsatser.

Ge uppmuntran, råd och stöd, som kan underlätta den enskildes vardag.

Stödja i kontakterna med övriga yrkeskategorier, både inom kommunal verksamhet och utanför.

Ge information om vilka hjälpinsatser och aktiviteter som finns inom kommunen och hos frivilliga organisationer.

Målet är:

Ge ökad medvetenhet om hur man bibehåller en god hälsa.

Skapa trygghet.

Alla ska veta vart man vänder sig när behov av hjälp/stöd uppstår.

Vid besöket samtalar vi om det som känns viktigt för den enskilde, samtidigt som vi går igenom ett formulär av frågor såsom förebyggande av fallolyckor, vardagsaktiviteter, kost, motion, syn och hörsel m.m.

Frågeformuläret skapar också en grund för framtiden. Kommunen har ingått ett samarbete med Högskolan i Kristianstad, som hjälper till att ta fram rapporter och annan information, och med de andra kommunerna i nordöstra Skåne. På så sätt hoppas vi kunna lyfta upp de behov som finns bland våra äldre och skapa underlag för framtida politiska beslut. Det material som skickas till Högskolan är naturligtvis avidentifierat så rapporterna innehåller inga personliga uppgifter.

Välkommen att kontakta uppsökande verksamhet Marie Persson, tel 0734-45 91 52 e-post marie.persson@perstorp.se

Senast uppdaterad: 2019-08-15

Dela detta innehåll

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Torget 1

284 31 Perstorp


Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp

 

Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post

 

Öppettider reception/växel

Måndag-torsdag, 08.00-16.30

Fredag, 08.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00


FÖLJ oss här