Till Perstorps startsida
Översätt / Translate
Talande webb

PERSTORP.SE

Stor brandrisk - eldningsförbud gäller i Perstorps kommun

Brandriskprognos från Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Det råder mycket stor brandrisk och Räddningstjänsten Skåne Nordväst har därför fattat beslut om eldningsförbud.

Prognosen är utfärdad av inre befäl vid Räddningstjänsten Skåne Nordväst och bygger på bedömningar från flera olika parametrar.
Notera att prognosen kan skilja sig från appen ”brandrisk ute” och SMHI:s prognoser. Vid dessa tillfällen är det inre befäls prognos som gäller i ovanstående kommuner.

Det här gäller vid eldningsförbud

Kommunerna i nordvästra Skåne har infört ett generellt eldningsförbud vid brandriskvärde 4 (stor brandrisk), 5 (mycket stor brandrisk) eller 5E (extremt stor brandrisk). Brandrisken kan vara stor även om det precis har regnat – marken under det översta lagret kan fortfarande vara mycket torrt. Eldningsförbud innebär generellt att du inte får använda öppen låga utomhus.

 

Vid brandrisk 4 och 5 gäller följande:

 • Du får lov att använda av kommunen upprättade fasta grillplatser med kol eller briketter som finns på allmänna platser och i parker. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.
 • Viktigt: du får endast använda fasta hemmagrillar hemma på din egen tomt.
 • Du kan använda sprit- eller gasolkök i skog och mark om detta är uppställt på en icke brännbar yta.
 • Det går också bra att använda grillar på den egna tomten som inte kan ge värmeledning till marken, t.ex. grillar på ben/stativ. Gasolgrill, elgrill och gasolvärmare går också bra att använda. Med den egna tomten avses en trädgårdstomt med kortklippt gräs, och med behörigt avstånd till skog. Till ”egen tomt” räknas i sammanhanget även innergård till hyresrätt, bostadsrätt, kolonilott och campinganläggningar. För att undvika missförstånd undersök med styrelsen/hyresvärden för att ta reda på vilka lokala regler som gäller.
 • Även på den egna tomten gäller det att vara försiktig. Placera alltid grillen långt ifrån brännbart material, gärna på en grus- eller stensättning. Se till att ha tillgång till vatten att släcka med om det skulle börja brinna.
 • Företag och föreningar får grilla med el-, gasol- och kolgrillar på eget område om det sker med ett behörigt avstånd från skog och mark samt att det sker på ett obrännbart underlag och att brandsläckningsutrustning finns på plats. Kontrollera med din fastighetsägare att det går bra att grilla.
 • Yrkesmässig matlagning som använder öppen låga eller liknande inom fast eller tillfälligt restaurangområde är tillåtet. Dock får matlagning enbart ske på icke brännbar yta, på säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning finns tillgänglig. Samma förhållningsregler gäller för gasolvärmare och liknande utrustning.
 • Engångsgrillar får inte användas vid rådande eldningsförbud då dessa står direkt på marken.
 • Vedeldad badtunna, eldkorgar, ogräsbrännare och liknande anordningar omfattas av eldningsförbudet.
 • Det är inte tillåtet med Valborgsmässobål eller eldning i egen trädgård under rådande eldningsförbud.
 • Heta arbeten omfattas inte av eldningsförbudet. Däremot ska du vara noggrann med att följa säkerhetsföreskrifter och rutiner för Heta arbeten.

Vid brandrisk 5E gäller utöver ovanstående:

 • Vid extrema brandriskvärden får du inte använda av kommunen upprättade fasta grillplatser som finns på allmänna platser och i parker.
 • Eldningsförbudet omfattar även aktiviteter som användande av spritbrännare, gasolkök och pyroteknik.

 

Brandriskprognosen för Perstorp och nordvästra Skåne finner du på www.rsnv.se/brandriskprognoslänk till annan webbplats och för övriga delar kan du hitta lokala värden i appen ”Brandrisk ute” som finns för både Android och iOS.

Senast uppdaterad: 2019-06-27

Dela detta innehåll

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Torget 1

284 31 Perstorp


Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp

 

Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post

 

Öppettider reception/växel

Måndag-torsdag, 08.00-16.30

Fredag, 08.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00


FÖLJ oss här